Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Aktualnosci

Aktualności

Aktualnosci_m
KONKURS "ZOSTAŃ AUTOREM SCENARIUSZA GRY KOMPUTEROWEJ”
19 czerwiec 2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie realizowanym w ramach Światowego Dnia Gier Wideo i dofinansowany przy udziale Gliwickiej wytwórni gier komputerowych THE FARM 51 GROUP S.A oraz firmie PC STORE – komputery dla graczy i profesjonalistów. Konkurs objęty został honorowym patronatem Zygmunta Frankiewicza - Prezydenta Miasta Gliwice.
Organizatorem Konkursu „Zostań autorem scenariusza gry komputerowej” jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z siedzibą w Gliwicach adres: 44-122 Gliwice, Jana Kilińskiego 1. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży w wieku 14-15 lat do napisania autorskiego scenariusza gry komputerowej, rozwijanie zdolności literackich, wyobraźni i aktywności oraz tworzenia w młodych ludziach nowych pasji oraz celów.
Konkurs skierowany jest do młodzieży Gliwickich szkół podstawowych, w przedziale wiekowym 14-15 lat, (7-8 klasy szkoły podstawowej) zainteresowanej grami komputerowymi, nie tylko jako użytkownicy, ale także jako autorzy.
Konkurs trwa od 10 czerwca do 02 września 2019 r.
Prace wraz ze skanem załącznika nr 1, 2 oraz 3 należy przesyłać na adres sekretariat@zsp1.gliwice.eu do 02 września 2019 r. do godziny 23:59. Prace złożone po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

Regulamin konkursu

W1
Aktualnosci_m
Procedury bezpieczeństwa
5 czerwiec 2019
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach informuje, że w placówce obowiązują następujące procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:

1. Zagrożenia zewnętrzne
1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu.
1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły.
1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego.
1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku.
1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.

2. Zagrożenia wewnętrzne
2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. Fali.
2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych.
2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole.
2.5 Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.
2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów.
2.7 Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole.
2.8 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole.
2.9 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego.
2.10 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego.

3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:
3.1 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych.
3.2 Cyberprzemoc.
3.3 Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły.
3.4 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu.
3.5 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią.
3.6 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich.
3.7 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam.
3.8 Łamanie prawa autorskiego.
3.9 Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów.

Z procedurami można zapoznać się w gabinecie Dyrektora, w godzinach jego urzędowania i/lub po uprzednim umówieniu się.

Informuję również o możliwości korzystania z pomocy osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:
1. Na terenie ZSP 1 - pedagog szkolny Olga Jankowska ( pn. 9.00 – 11.00, 12.30-14.30, wt. 8.00 – 13.30, śr. 8.00 – 13. 30, czw. 9.00 – 14. 30, pt. 8.00 – 10.00 ). Proponujemy: porady, konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych. Prowadzimy terapię uczniów z ryzyka dysleksji, a także terapię pedagogiczną.
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach, ul. Warszawska 35 a tel. ( 32) 231 05 69 www. poradnia. gliwice.pl. Publiczna placówka oświatowa prowadząca działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Wizyty nie wymagają skierowania i usługi są bezpłatne.
3. Focus Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju w Gliwicach, ul. Piwna 17 C, tel. 660 701 413 https://wspomaganie-rozwoju.pl/. Świadczy pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, psychiatryczną, fizjoterapeutyczną z zakresu SI. Część usług jest finansowana z NFZ. W ramach NFZ do psychologa potrzebne jest skierowanie.
4. Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”, Gliwice ul. Młyńska 8 tel. (32 ) 332 19 36 http://www.czpfeniks.pl/gliwice.html. Świadczy pomoc psychiatryczną, neurologiczną, psychologiczną dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ.
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sośnicy, ul. Sikorskiego 134. Do ośrodka można zgłosić się bez skierowania we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych. Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Zakres usług obejmuje pomoc psychologiczną, socjalną, pedagogiczną, psychiatryczną, prawną.

Dyrektor ZSP 1 w Gliwicach
Beata Bednarczyk
Aktualnosci_m
"Skrzynka Szeptów"
5 czerwiec 2019
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach informuje, iż w związku z pismem MEN dot. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, zostaje uruchomiona Anonimowa Skrzynka na Sygnały "Skrzynka Szeptów", jako wzmocnienie współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą. Informacje przekazywane szkole w ten sposób będą miały na celu zapobieganie ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom. Skrzynka znajduje się na II piętrze, na stoliku przy gabinecie pedagoga szkolnego s.21.
Z poważaniem
Dyrektor ZSP 1
Beata Bednarczyk

W1
Aktualnosci_m
Propozycje książek
30 maj 2019
Szanowni Rodzice!
Nasza szkoła przystępuje do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu w bibliotece pojawią się obok lektur również nowości wydawnicze. Bardzo proszę o przesyłanie propozycji książek jakie, według Państwa, powinny znaleźć się w bibliotece szkolnej. Propozycje proszę przesłać przez dziennik elektroniczny.
Z wyrazami szacunku
Joanna Łękawska - Krótki
Aktualnosci_m
Serdecznie zapraszamy!
30 maj 2019
Zebranie odbędzie się na sali gimnastycznej

W1
Aktualnosci_m
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
7 maj 2019
W tym roku, w szkołach ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki kandydatów (absolwenci gimnazjów i absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych).

W Gliwicach wszystkie szkoły prowadzące rekrutację do oddziałów po szkole gimnazjalnej i podstawowej, są przygotowane na "podwójny nabór". Szkoły ponadpodstawowe (tzw. "średnie" - z oddziałami ponadgimnazjalnymi), będą otwierały oddziały o liczebności uczniów podobnej jak w latach poprzednich - przepełnienie w tych oddziałach w Gliwicach nie grozi.

W dotychczasowych zespołach szkół ogólnokształcących (Liceum + gimnazjum) miejsce dotychczasowych oddziałów gimnazjalnych zajmą dodatkowe oddziały liceum czteroletniego. Natomiast w istniejących zespołach szkół zawodowych, dodatkowych kilka oddziałów nie będzie stanowiło żadnego problemu. Żadnej szkole nie grozi tzw. dwuzmianowość.

W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice przygotowano około 1650 miejsc dla około 1370 absolwentów gliwickich szkół gimnazjalnych i około 1690 miejsc dla około 1530 absolwentów gliwickich ośmioletnich szkół podstawowych. Wolne - nadmiarowe w stosunku do liczby absolwentów - miejsca, są przygotowane dla kandydatów z poza miasta Gliwice, np. z powiatu gliwickiego, których serdecznie zapraszamy do gliwickich szkół średnich.
Rekrutacja do szkół średnich odbywa się na zasadach ogólnych, określonych rozporządzeniem MEN i Decyzją ŚKO, tzn. wszyscy kandydaci, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają prawo wziąć udział w rekrutacji, na tych samych zasadach.

W Gliwicach - podobnie jak w latach ubiegłych - rekrutacja wspomagana będzie przez system elektroniczny.
Każdy kandydat (absolwent gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej) może starać się o przyjęcie do trzech szkół.
Rekrutacja będzie prowadzona do:
 • pierwszych klas oddziałów szkół ponadgimnazjalnych (3-letnich liceów ogólnokształcących, 4-letnich techników i 3-letnich szkół branżowych I st),
 • pierwszych klas szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich szkół branżowych I st)


  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, określone są w Decyzjach Śląskiego Kuratora Oświaty - szczegółowe informacje:
   http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/.

   Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 13 maja 2019 roku. W każdej szkole ponadpodstawowej (tablica informacyjna i strona internetowa) kandydat i jego rodzic, znajdą między innymi informacje o otwieranych oddziałach oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) oraz ważne dla kandydata informacje o terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.

   Wszystkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej i zasad rekrutacji obowiązujących w tym roku (w tym terminy, niezbędne dokumenty potrzebne przy rekrutacji) zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie znajdą na stronie https://slaskie.edu.com.pl

   Po zapoznaniu się z ofertą, kandydat wybierając odpowiedni kanał:
   • zielony: szkoły ponadgimnazjalne,
   • niebieski: szkoły ponadpodstawowe,

   powinien się zalogować w systemie. Wówczas będzie mógł przygotować swój wniosek do wybranych przez siebie szkół i oddziałów.
Aktualnosci_m
Zawieszenie strajku
25 kwiecień 2019
W związku z zawieszeniem akcji strajkowej, od 29.04.2019 r. (poniedziałek) zajęcia w szkole i przedszkolu odbędą się wg planu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zrozumienie i wsparcie w czasie strajku.
Aktualnosci_m
Egzamin klas VIII
12 kwiecień 2019
Szanowni Rodzice oraz Uczniowie klas VIII,

w dniach 15 - 16 - 17 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbędzie się ogólnopolski egzamin ósmoklasisty.

Dyrekcja szkoły dokłada wszelkich starań, aby egzamin odbył się zgodnie z wytycznymi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz prawa oświatowego.

Drodzy uczniowie, zgłaszacie się do szkoły na egzamin o godzinie 8.30. Obowiązuje strój galowy. Zabieracie ze sobą legitymację szkolną oraz długopisy z czarnym tuszem, a na wtorek (egzamin z matematyki) dodatkowo linijki.

Pamiętajcie, że na egzamin nie można wnosić telefonów komórkowych ani urządzeń elektronicznych, kalkulatorów, korektorów, pisaków, kolorowych kredek, plecaków, torebek, maskotek.

Pozdrawiam Was serdecznie
Dyrektor szkoły – Beata Bednarczyk
Aktualnosci_m
WAŻNE!
08 kwiecień 2019
W1
Aktualnosci_m
Aktualności oświatowe
05 kwiecień 2019
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami oświatowymi na stronie Gliwic - link.
W1
Aktualnosci_m
Akcja strajkowa
05 kwiecień 2019
Szanowni Państwo,
W związku z brakiem porozumienia Rządu ze Związkami Zawodowymi z przykrością informuję, że w dniu 8 kwietnia 2019r. w ZSP1 (szkole i przedszkolu) rozpocznie się akcja strajkowa. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne zostaną zawieszone. Zwracam się do Państwa z prośbą o w miarę możliwości zapewnienie opieki swoim dzieciom.
O przebiegu i zwrotach w akcji strajkowej będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez stronę Internetową, Dziennik Elektroniczny oraz ogłoszenia na drzwiach budynków.
Za uniedogodnienia przepraszam.
Z wyrazami szacunku
Beata Bednarczyk
Dyrektor ZSP1
Aktualnosci_m
Opieka nad dziećmi w przedszkolu
05 kwiecień 2019
Szanowni Państwo
W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualną interpretacją ZUS, za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ:
"do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia."
Rodzice mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie).

Drodzy rodzice bardzo przepraszam za zamieszanie Wam w głowach. Informuję Państwa, że z danych uzyskanych w dniu dzisiejszym wynika, że w akcji strajkowej nie bierze udziału jedynie kadra kierownicza naszego zespołu. Jeszcze raz przepraszam za chaos informacyjny i proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.
Z wyrazami szacunku
Beata Bednarczyk
Dyrektor ZSP1
Aktualnosci_m
Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
05 kwiecień 2019
W1
Aktualnosci_m
Strajk w oświacie
29 marzec 2019
Szanowni Państwo,
zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystępują do protestu.

Obecnie dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym. Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku.

Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki, będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły.

Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu. W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych i drugich w szkołach, dyrektorzy już rozpoczęli analizę kadrową i działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.

W ostateczności - przy braku możliwości zapewnienia opieki - rodzice zostaną o tym poinformowani na początku przyszłego tygodnia, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

Z poważaniem
Mariusz Kucharz
Naczelnik Wydziału Edukacji
Aktualnosci_m
Spotkanie z europosłem prof. Jerzym Buzkiem
21 marzec 2019
19 marca klasy 7 i 8 spotkały się z byłym premierem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, europosłem prof. Jerzym Buzkiem. Nasz Gość odpowiedział na zaproszenie redaktorów szkolnej gazetki Bomba, którzy poprowadzili to spotkanie. Pytali o czasy pierwszej Solidarności, wyroby czerwcowe 1989 roku, znaczenie wejścia Polski do NATO, nasza obecność w Unii Europejskiej. Bardzo zbudowała nas atmosfera tego spotkania, a osoba Pana Premiera zrobiła na nas ogromne wrażenie.
Zdjęcia ze spotkania można ogladać w Galerii/Goście w szkole.
Aktualnosci_m
Targi Edukacyjne
8 marzec 2019
W1
W1
Aktualnosci_m
Uwaga!!!! WARSZTATY ARTYSTYCZNE
5 marzec 2019
Zapraszamy chętnych do sali 19, dnia 14 marca 2019 (czwartek) w godzinach 14.30-15.30.
Basia i Oliwia pokażą Wam jak zrobić "cudne cudaki "z modeliny i plasteliny. Wasz bilet wstępu to opakowanie modeliny lub plasteliny, z której będziecie tworzyć swoje prace. Jeśli będzie za dużo chętnych - wtedy kto pierwszy ten lepszy. Zapisy u pani Klebanowicz.
Zapraszamy!
Aktualnosci_m
Zapraszamy!
8 luty 2019
W1
Aktualnosci_m
Szalone fryzury
1 luty 2019
W1
Aktualnosci_m
Rozkład zajęć - półkolonie zimowe
31 styczeń 2019
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym rozkładem zajęć w trakcie pólkolonii zimowych.
Rozkład zajęć
Aktualnosci_m
Bezpłatne przejazdy koleją "Ferie 2019"
31 styczeń 2019
W1

Więcej szczegółów.
Aktualnosci_m
SŁODKI PONIEDZIAŁEK
26 styczeń 2019
Szkolny Klub Wolontariatu w ramach akcji "Słodki poniedziałek" zaprasza Was Kochane nasze Łasuchy na małe co nieco 28.01.2019 r. (poniedziałek) do szkolnej kawiarenki (s.23) od godz.8.45 i na każdej kolejnej przerwie do wysprzedania ostatniego ciacha. Zebrane ze sprzedaży słodkości pieniądze przeznaczymy na cele charytatywne.
Zachęcamy również do zakupu-adopcji laleczki w ramach akcji, którą prowadzimy na rzecz UNICEF-u (cena 10 zł). Jeszcze kilka prac naszych koleżanek i kolegów czeka na darczyńców. Pozdrawiamy serdecznie całą społeczność uczniowską i do zobaczenia.
SKW wraz z opiekunem E.Czenczek

W1

Te laleczki znalazły już dom. Kolejne czekają :)

W1 W1

W1 W1

W1

Aktualnosci_m
Ciekawe lekcje
18 styczeń 2019
18 stycznia klasa 5 c przeniosła się na Olimp. Uczniowie przebrali się za greckich bogów i boginki, każdy krótko zaprezentował wybraną przez siebie postać. Po części oficjalnej przyszedł czas na ucztowanie - częstowaliśmy się owocami i sokami. W ten sposób utrwaliliśmy wiedzę na temat mitologii i... poznaliśmy smaki rzadkich egzotycznych owoców.
Zdjęcia w Galerii
Aktualnosci_m
Góra grosza
18 styczeń 2019
W1

Aktualnosci_m
Najlepszy z najlepszych
12 styczeń 2019
IV Edycja Konkursu Sportowego "Najlepszy z najlepszych" za nami. Po wyrównanej rywalizacji tytuły Mistrza i Mistrzyni Sportu 2019 zdobyli Maciej Zroski i Agata Krupińska.Tegoroczny doping przygotowany przez niezawodnych kibiców osiągnął bardzo wysoki poziom. Ostatecznie wygrała klasa VI a, za nią uplasowały się IV b i V c. Gratulujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.
Aktualnosci_m
Półkolonie zimowe
02 styczeń 2019
W naszej szkole organizowane są półkolonie zimowe.
Odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii - 11.02.19 - 15.02.19
Warunkiem przyjęcia jest uiszczenie opłaty za półkolonie zimowe w wysokości: 100 zł za 5 dni.
W tej cenie zapewniamy opiekę od godz. 8:00 do 16:00, wyjścia do np. kina, sali zabaw, muzeum, zajęcia warsztatowe oraz dwa posiłki: dwudaniowy obiad i podwieczorek. Oprócz tego w czasie półkolonii organizujemy liczne konkursy z nagrodami i świetną zabawę. Na półkolonie przyjmowani są uczniowie wszystkich klas.
Płatności oraz zapisów dokonujemy od 2.01.19 do 15.01.19 u p. A. Kozak (sala nr 3, obok sekretariatu). Decyduje kolejność wpłat.
Aktualnosci_m
Wesołych Świąt!
21 grudzień 2018
W1

Aktualnosci_m
Akcje samorządu szkolnego
18 grudzień 2018
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z akcjami naszego samorządu w dziale Projekty/programy - Samorząd Uczniowski. Nasi uczniowie wraz z opiekunami przez cały rok pracują nas nowymi pomysłami, aby w naszej szkole każdy znalazł coś dla siebie.
Aktualnosci_m
Zbórka makulatury
13 grudzień 2018
W1

Aktualnosci_m
Jarmark na Trynku
30 listopad 2018
W1
Aktualnosci_m
Album z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
23 listopad 2018
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia albumu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w 100. letnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Album
Aktualnosci_m
Biblioteczny konkurs
13 listopad 2018
W1
Aktualnosci_m
"Październik miesiącem zwierząt" - zakończenie akcji
18 listopad 2018
Kochani Darczyńcy
W pierwszych dniach listopada zakończyliśmy akcję zbierania darów dla zwierząt w ramach akcji "Październik miesiącem zwierząt". Przekazaliśmy je właśnie TOWARZYSTWU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ W GLIWICACH "Bezpieczna Łapa", które powstało w czerwcu 2011 roku i łączy miłośników zwierząt z Gliwic i okolic.
Towarzystwo pomaga zwierzętom w potrzebie, zarówno tym domowym i gospodarskim, udomowionym i dzikim. Interweniuje, gdy zwierzętom dzieje się krzywda, a tej doświadczają one najczęściej od swoich właścicieli, którzy przetrzymują je często w niewłaściwych warunkach, na krótkiej uwięzi, wystawione na działanie trudnych warunków atmosferycznych, pozbawione picia i jedzenia a także opieki weterynaryjnej. Stara się też dotrzeć do młodego pokolenia.
Zbiórka dla zwierzaków odbyła się już po raz kolejny w naszej szkole i musicie wiedzieć, że była ona jedną z najlepszych przeprowadzonych w naszej szkole. Panie, które odbierały dary, napisały: "Dziękujemy! Dużo nazbieraliście!" Nie zdołały zabrać zebranych darów jednym kursem. :):):)
Mamy nadzieję, że dzięki Waszej empatii i Waszemu wsparciu jeszcze nie raz będziemy mogli pomóc potrzebującym zwierzakom. To wielki i niezwykły gest, do którego wszystkich namawiamy. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!
SKW wraz z opiekunem p. E. Czenczek

W1
Aktualnosci_m
Plastyka SP 16
13 listopad 2018
W1

Aktualnosci_m
100-lecie odzyskania niepodległości
11 listopad 2018
W piątek 9.11.2018 obchodziliśmy w naszej szkole setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
O godz. 11.11. razem z ponad 20 tysiącami szkół w Polsce, w ramach akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: „Dzień dla Niepodległej”, odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego". W czasie akademii śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i nosiliśmy kotyliony. Uroczyście założyliśmy wstążki pamięci. Każdy z nas miał na niej wypisane imię i nazwisko żołnierza Legionów Polskich. Przedstawiciele klas, przedszkola, świetlicy, samorządu włożyli opisy na pamiątkę do KAPSUŁY CZASU, którą zakopiemy we wtorek 13.11.
W czasie akademii nagrodzeni zostali uczniowie, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym "Sto flag na stulecie niepodległości".
W kategorii Przedszkole:
1 miejsce Dorota Główczyk
2 miejsce Hanna Zdun
3 miejsce Zofia Czapska
W kategorii klasy 1-3:
1 miejsce Anna Felikszowska klasa 3A
2 miejsce Aleksandra Bieroń klasa 1B
3 miejsce Jakub Piecuch klasa 1A
W kategorii klasy 4-8:
1 miejsce Weronika Klimczak klasa 5A
2 miejsce Martyna Korgel klasa 4B
3 miejsce exequo Weronika Flak klasa 8B; Łukasz Kozak klasa 5A.

Zdjęcia w Galerii.
Aktualnosci_m
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU - WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA
03 listopad 2018
W1

Szkolny Klub Wolontariatu zaprasza całą społeczność szkolną wraz z rodzinami i przyjaciółmi do udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej pod patronatem UNICEFU "Wszystkie Kolory Świata". Akcja na terenie szkoły będzie miała kilka odsłon: konkurs indywidualny-etap szkolny, zajęcia z wychowawcami, zajęcia popołudniowe, konkurs na etapie ogólnopolskim. O terminach realizacji każdej części akcji będziemy informować na stronie szkoły i podczas zajęć z wychowawcami, ale jak wszystkie akcje tego typu nie jest ona obowiązkowa. Będzie nam jednak niezmiernie miło, jeśli do nas dołączycie.
A oto pierwsza odsłona - konkurs indywidualny. Zapraszamy!!!
SKW wraz z opiekunem E. Czenczek

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W AKCJI - KONKURS NA ETAPIE SZKOLNYM
(część indywidualna - możesz pracować z dziadkami, rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi)
Drogi Uczestniku, biorąc udział w akcji-konkursie:
Poszerzysz swoją wiedzę na temat sytuacji dzieci w krajach rozwijających się.
Zobaczysz, że pomaganie jest przyjemne i daje dużo radości.
Pomożesz zebrać fundusze na szczepienia dla najbardziej potrzebujących dzieci.


Etap I - Podróż przez kontynenty
1. Wybierz jeden kraj. Może to być kraj, który zawsze chciałeś/-aś zwiedzić. Dowiedz się jak najwięcej o jego kulturze, mieszkańcach, codziennym życiu. Z jakimi problemami borykają się ludzie w tym kraju?
2. Sprawdź, jak ubierają się mieszkańcy wybranego przez Ciebie kraju. Czy noszą jakieś charakterystyczne stroje? Jakie są typowe imiona nadawane dzieciom w tym kraju?
3. Poszukaj odpowiednich materiałów: szmatek, wstążek, koronek, koralików, które pozwolą Ci przygotować laleczkę. Możesz już przystąpić do szycia!


Etap II - Szycie laleczki - krok po kroku
1. Zgłoś się do opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu - p. E. Czenczek s.23 od 5.11.2018 r. do 13.11.2018 r. po wykrój.
2. Odrysuj wzór laleczki na materiale z wykroju, który otrzymałeś od nauczyciela - p. E. Czenczek (wykrój możesz powiększyć).
3. Obszyj laleczkę zgodnie z instrukcją.
4. Wypełnij ją watę lub innym miękkim tworzywem.
5. Przygotuj ubranie dla laleczki - strój charakterystyczny dla wybranego kraju.
6. Połącz wszystkie elementy. Laleczkę przynieś do szkoły do 25.11.2018 r. Dostanie ona swój akt urodzenia, a Twoja praca weźmie udział w konkursie na etapie szkolnym. Za pierwsze miejsce przewidujemy nagrodę specjalną, a dla wszystkich uczestników słodki upominek i pozytywną uwagę.

Etap III - Dzień Wszystkich Kolorów Świata
Ten etap zorganizujemy wspólnie. Przygotujemy imprezę, podczas której zaprezentujemy wszystkie zrobione przez Was laleczki.
Zaprosimy gości: rodziców, dziadków, przyjaciół placówki. Wybiorą oni laleczkę, którą zaopiekuję się przekazując w zamian darowiznę w wysokości minimum 10 zł.

Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane UNICEF na zakup szczepionek dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie (termin tego etapu zostanie ustalony w późniejszym czasie, ale na przełomie grudnia 2018 /stycznia 2019)
Akcję na terenie szkoły zakończy konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę - etap ogólnopolski.
Polegać on będzie na tym, że:
1. Ze wszystkich przygotowanych przez Was laleczek wybierzemy jedną, która będzie naszym reprezentantem w konkursie UNICEF. Udział w konkursie nie jest obowiązkowy.
2. Konkurs będzie zorganizowany na specjalnej platformie, na której będą zaprezentowane wybrane laleczki. Szczegóły konkursu zostaną umieszczone w Regulaminie Konkursu. Dokument zostanie zamieszczony na stronie www.unicef.pl pod informacją o akcji, a także rozesłany do placówek drogą mailową.
3. Każdy, kto posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook będzie mógł oddać głos na wybraną przez siebie laleczkę.
4. W zwycięskiej placówce odbędzie się koncert Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej.

Najważniejsze infotrmacje o projekcie:
Wszystkie Kolory Świata - plakat
Wszystkie Kolory Świata - cel i etapy projektu
Wszystkie Kolory Świata - regulamin projektu
Wszystkie Kolory Świata - prezentacja
Wszystkie Kolory Świata - wykrój laleczki
Aktualnosci_m
SŁODKI PONIEDZIAŁEK
02 listopad 2018
Akcja Szkolnego Klubu Wolontariatu "SŁODKI PONIEDZIAŁEK" za nami. Było słodko, miło i bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Łasuchy nie zawiodły. Na kilku przerwach do stoiska z ciasteczkami ustawiała się długa kolejka. Dzieciaki zajadając się pysznościami, pytały, kiedy kolejny słodki dzień. Oczywiście nie był to jedyny słodki poniedziałek w naszej szkole! Na kolejny zaprosimy już niedługo. No i chyba najważniejsza sprawa. Zebrane pieniążki m.in. pozwolą przygotować dla Was małą niespodziankę na szkolne mikołajki. Pozdrawiamy całą społeczność uczniowską a szczególnie serdecznie mamy, koleżanki, kolegów, którzy przygotowali te pyszne łakocie.
SKW wraz z opiekunem E.Czenczek

W1

Aktualnosci_m
SŁODKI PONIEDZIAŁEK TUŻ,TUŻ...
29 październik 2018
Za oknem szaro,buro i ponuro,kapie deszcz a Ty osłodź sobie ten jesienny poranek...:):):)
Szkolny Klub Wolontariatu zaprasza wszystkich Nauczycieli i Uczniów 29.10.2018 r. do szkolnej kawiarenki (sala 23) w ramach akcji "SŁODKI PONIEDZIAŁEK".
W czasie przerw można będzie kupić ciacho, soczek (w cenie 1 PLN), a zebrane fundusze wykorzystamy na organizację szkolnych mikołajek oraz na organizację innych zaplanowanych na rok 2018/2019 akcji charytatywnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ŁASUCHÓW i nie tylko. Do zobaczenia już jutro.
Pozdrawiamy SKW wraz z opiekunem E.Czenczek

W1

Aktualnosci_m
Szkolny dzwonek - wyniki
25 październik 2018
23.10.2018 w naszej szkole odbył się X Miejski Festiwal Piosenki Szkolnej „Szkolny Dzwonek”.
W Festiwalu uczestniczyli uczniowie z następujących gliwickich szkół: ZS-P nr 1, ZS-P nr 3, ZS-P nr 5, ZS-P nr 8, ZS-P nr 9, ZS-P nr 12, ZSO nr 4, ZSO nr 5, SP nr 9, Szkoły Podstawowej FILOMATA.
Przesłuchania odbyły się w kategoriach klas I – III, IV – VIII oraz w kategoriach solistów i zespołów.
Wspaniałe występy dzieci podziwiali zaproszeni goście, p. Beata Bednarczyk - Dyrektor ZS-P nr 1, p. Andrzej Pieczonka - V-ce dyrektor ZS-P nr 1 i p. Tadeusz Strassberger – V-ce dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.
Jury w składzie:
- dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego – p. Małgorzata Machura,
- nauczyciel w Społecznym Ognisku Muzycznym - p. Danuta Szustalewicz,
- nauczyciel w Społecznym Ognisku Muzycznym - p. Radosław Daszkiewicz,
- metodyk edukacji wczesnoszkolnej - p. Halina Olbińska,

przyznało następujące nagrody:
W kategorii: klasy I – III Grand Prix przyznano Julii Urbaniak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
W kategorii: klasy I – III – zespoły:
I miejsce: Zespół wokalno-instrumentalny ze Szkoły Podstawowej FILOMATA,
II miejsce: Zespół „Chochliki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
III miejsce: Zespół wokalny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

W kategorii: klasy I – III – soliści:
I miejsce: Julia Stępnik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
II miejsce: Martyna Dzwonowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,
III miejsce: Nikola Kowalska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

W kategorii: klasy IV – VIII Grand Prix przyznano Kindze Rokickiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
W kategorii: klasy IV – VIII – zespoły:
I miejsce: Zespół wokalno-instrumentalny „Dziewiątka” ze Szkoły Podstawowej nr 9,
II miejsce: Zespół wokalno-instrumentalny ze Szkoły Podstawowej FILOMATA,
III miejsce: Zespół wokalny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,

W kategorii: klasy IV – VIII –soliści:
I miejsce – Aleksandra Szolc z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4,
II miejsce – Aleksandra Stangel ze Szkoły Podstawowej nr 9,
III miejsce – Karolina Wiejowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
Aktualnosci_m
Wszawica i grzyby - informacje
24 październik 2018
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach zwraca się z prośbą o zaznajomienie się z materiałami dotyczącymi wszawicy oraz zatrucia grzybami.
Materiały do pobrania:
Zatrucie grzybami - objawy, pierwsza pomoc, leczenie
Wszystko o wszawicy - broszura
Wszystko o wszawicy - ulotka
Wszystko o wszawicy - plakat
Aktualnosci_m
Akcja Biblioteki
21 październik 2018
W1

Aktualnosci_m
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZWIERZĄT
09 październik 2018
Szanowni Państwo
Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie zaprasza do wsparcia akcji PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZWIERZĄT.
Czekamy na karmę,koce,ręczniki, zabawki dla czworonogów. Od czwartku tj. 11.10.2018 r. do 25.10.2018 r. szkolni wolontariusze będą zbierać dary,które po zakończonej akcji zawieziemy do schroniska. Nasi uczniowie nigdy nie zawiedli w takich akcjach,więc i tym razem bądźmy razem.
Opiekun SKW E.Czenczek, Wolontariusze

W1

Aktualnosci_m
„Tysiąc powodów, by czytać”
01 październik 2018
Serdecznie zapraszamy do głosowania!
Nasza szkoła bierze udział w konkursie organizowanym przez Empik „Tysiąc powodów, by czytać”. Dzięki Waszym głosom możemy zdobyć 1000 książek do naszej szkolnej biblioteki! Głosujemy CODZIENNIE od 1 do 21 października. Powiadomcie rodzinę i znajomych!
Codziennie można oddać jeden głos!

link do głosowania: https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj

PS. wyszukiwarka na stronie nie działa prawidłowo, należy załadować wszystkie plakaty albo szukać po nazwach miejscowości

A. Kozak
W1

W1

Aktualnosci_m
Zbórka makulatury
01 październik 2018
W1

Aktualnosci_m
BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE
28 wrzesień 2018
Nasza szkoła bierze udział w projekcie BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE. Zachęcamy do zajrzenia na stronę projektu.
W1

Aktualnosci_m
Petycja
27 wrzesień 2018
W dniu 27 sierpnia 2018r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach skierowana została petycja. Wnoszącym petycję jest/Osoba Prawna Szulc Efekt sp.z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS0000059459
www.gmina.pl www.samorzad.pl
Kapitał Zakładowy:222 000,00 plnM
Skan petycji w załączniku
(Odpowiedź na petycję została wysłana w formie elektronicznej oraz pisemnej.)
Aktualnosci_m
Spotkanie informacyjne
21 wrzesień 2018
Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 16 w Gliwicach zaprasza rodziców dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi na spotkanie informacyjne dotyczące szerszej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które odbędzie się w dniu 25.09.2018 r. w godz. 16.00-17.00 w sali 21 II piętro (gabinet pedagoga szkolnego).
Aktualnosci_m
Festyn rodzinny
19 wrzesień 2018
W niedzielę (16.09) w naszej szkole dobył się rodzinny festyn sportowy. Pogoda dopisała, także przez pół dnia mogliśmy korzystać z atrakcji jakie przygotowała dla wszystkich Rada Rodziców oraz pracownicy placówki.
Na festynie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były dmuchane zamki dla najmłodszych, kule wodne, rodzinne zabawy sportowe, spotkanie z piłkarzami Piasta Gliwice, konkursy z nagrodami, kawiarenka i wiele, wiele innych.
Dziękujemy serdecznie na przepyszne ciasta, obecność i dobre humory.
Ten dzień upamiętnił wspaniałymi zdjęciami pan Tadeusz Połomski. Zapraszamy do obejrzenia całej Galerii na naszej stronie.
Aktualnosci_m
Rozpoczęcie roku szkolnego
27 sierpień 2018
Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego dnia 3 września (poniedziałek) o godzinie:
9:00 - klasy IV-VIII
10:00 - klasy I-III
na boisku szkolnym.
W1

Aktualnosci_m
Przypominamy o programie "Dobry Start"
14 sierpień 2018
W1

Aktualnosci_m
Wakacje!
22 czerwiec 2018
W1

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.