Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Aktualnosci

Aktualności

Aktualnosci_m
Koniec roku szkolnego
24 czerwca 2020
Drodzy Rodzince i Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w bieżącym roku szkolnym nie będziemy organizować uroczystego zakończenia roku szkolnego.
W dniu 26 czerwca wychowawcy poszczególnych klas będą wydawać świadectwa, po które prosimy wchodzić wyznaczonymi drzwiami, w określonym czasie. Szczegółowe wytyczne dot. odbioru świadectw zostaną przedstawione przez wychowawców poprzez e-dziennik.

Prosimy, aby osoby odbierające świadectwa posiadały maseczki oraz pamiętały o zachowaniu odpowiedniej odległości między oczekującymi.

Harmonogram rozdawania świadectw dla klas I- VIII:
VIII A: 8.00- 8.30
VIII B: 8.30- 9.00
VII A: 9.00- 9.15
VII B: 9.15- 9.30
VI A: 9.30- 9.45
VI B: 9.45- 10.00
VI C: 10.00- 10.15
V A: 10.15- 10.30
V B: 10.30- 10.45
V C: 10.45- 11.00
IV A: 11.00- 11.15
I A: 11.30- 11.45
I B: 11.45 - 12.00
II A: 12.00 - 12.15
II B: 12.15 -12.30
III A: 12.30 - 13.00
III B: 13.00- 13.30
Aktualnosci_m
Karta zgłoszenia na świetlicę
18 czerwca 2020
Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypełnić dokument:
Karta złoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Aktualnosci_m
Powodzenia!
15 czerwca 2020
W1

Aktualnosci_m
Przed egzaminem ósmoklasisty
02 czerwca 2020
Ważne informacje dla uczniów i rodziców, z którymi należy się zapoznać - egzamin ósmoklasisty:
Informacja - Wytyczne dla ucznia i rodzica ósmoklasisty o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

oraz przydatny link
https://cke.gov.pl/2019/Images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf
Aktualnosci_m
Drodzy Rodzice
29 maja 2020
Informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć (opiekuńczych w klasach I - III szkoły podstawowej, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji) w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r., na wniosek dyrektorów publicznych szkół podstawowych. Informacja dotycząca zawieszenia zajęć została podjęta zgodnie z par. 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Dyrektor ZSP 1 informuje, że Szkoła Podstawowa nr 16 nadal będzie zamknięta do 26 czerwca 2020r. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, konsultacje dla uczniów klas 1 – 8 będą odbywać się w formie zdalnej. W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż wszelkie kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Informujemy, że z dniem 1.06.2020 Przedszkole Miejskie nr 2 w Gliwicach zostaje otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zasady rekrutacji oraz Procedury znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Z wyrazami szacunku
Beata Bednarczyk
Dyrektor ZSP1
Aktualnosci_m
Galeria prac
28 maja 2020
Zapraszam wszystkich do Galerii Prac Dodatkowych...i nie tylko. W czasie zdalnej nauki-nasze dzieci małe i duże tworzą cudne prace plastyczne. Dostałam ich setki,więc nie mogę pokazać wszystkich...ale poszukajcie-może akurat znajdziecie swoją? Zapraszam do Galerii- wstęp bez biletów :)
Joanna Klebanowicz
Wejdź tu: Galeria prac

Aktualnosci_m
Prezydent Miasta zaprasza
28 maja 2020
W1

Aktualnosci_m
"Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje"
25 maja 2020
W1

Aktualnosci_m
Szanowni Państwo!
21 maja 2020
Dyrektor ZSP1 informuje, że zgodnie z komunikatem, który ukazał się dzisiaj na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, (https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/przesuniecie-otwarcia-zlobkow-przedszkoli-i-opieki-w-szkolach-podstawowych) gliwickie placówki oświatowe dalej będą zamknięte do co najmniej 29 maja 2020r.

Te niezwykle trudne dla wszystkich decyzje podejmowane są przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, ich rodzin, ale też pracowników placówek (szczególnie w tak trudnej sytuacji epidemicznej jaka panuje w naszym regionie). W związku z powyższym na terenie placówki nie będą w tym okresie organizowane zajęcia przedszkolne oraz opiekuńcze dla uczniów klas I-III. Nie będą się odbywały na terenie szkoły zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, itp.) oraz konsultacje dla uczniów klas VIII.

W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż wszelkie kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Dyrektor ZSP1 Beata Bednarczyk
Aktualnosci_m
Szanowni Państwo, Rodzice dzieci klas I - III
20 maja 2020
Zgodnie z informacją przekazaną z MEN, najprawdopodobniej (w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w regionie śląskim), od 25 maja br. przywrócone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach.

W związku z powyższym, Dyrektor ZSP1 musi posiadać rozeznanie, ilu uczniów skorzysta z tej formy zajęć. Na stronie internetowej szkoły umieszczone zostały „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr1 , z którymi powinniście się Państwo zapoznać.

Załącznikiem do tej procedury jest „Deklaracja rodzica dotycząca chęci posłania dziecka do świetlicy szkolnej w ZSP1w okresie obowiązywania pandemii”.

Zainteresowanych opieką rodziców prosimy o rzetelne i dokładne wypełnienie deklaracji i odesłanie jej w formie zdjęcia drogą mailową na adres: sekretariat@zsp1.gliwice.eu lub wrzucenie w formie papierowej do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa w czwartek 21 maja 2020r. o godzinie 12.00.

Wszystkie złożone wnioski zostaną bardzo dokładnie zweryfikowane zgodnie z procedurą, po czym rodzice uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do opieki otrzymają informację w formie elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny do piątku, tj. 22 maja 2020r. do godziny 12.00.

wyrazami szacunku Beata Bednarczyk dyrektor ZSP1

Pliki do pobrania:
- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTWOWEJ nr 16 w ZSP 1
- DEKLARACJA RODZICA DOTYCZĄCA CHĘCI POSŁANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZSP 1 W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PANDEMII
Aktualnosci_m
Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy.
20 kwietnia 2020
W Roku Szkolnym 2019/20 nasza świetlica wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Walczyliśmy o zdobycie Certyfikatu - Świetlica szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy.
Dzięki zaangażowaniu wychowawców świetlicy i naszych świetliczaków udało się wykonać na wysokim poziomie wszystkie zadania konkursowe. Nasza świetlica otrzymała CERTYFIKAT!!!

W1

Aktualnosci_m
Świetlica szkolna cz.3
19 kwietnia 2020
Kolejny tydzień ze świetlicą :)

W1

Aktualnosci_m
Opłaty za żywienie
10 kwietnia 2020
Informujemy, że w miesiącu kwietniu nie obciążamy za żywienie w stołówce szkolnej.
Aktualnosci_m
Wesołych Świąt
08 kwietnia 2020
W1

Aktualnosci_m
Świetlica szkolna cz.2
29 marca 2020
Kolejny tydzień ze świetlicą :)

W1

Aktualnosci_m
Świetlica szkolna
21 marca 2020
Drodzy uczniowie cały czas jesteśmy z Wami. Poniżej przedstawiamy ramowy plan naszych działań i aktywności #sp16zostejewdomu. Zapraszamy na stronę internetową: facebook/Świetlica SP16 w Gliwicach.

W1

Aktualnosci_m
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
11 marzec 2020
Informacja podana na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

-poradni psychologiczno-pedagogicznych;
-specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
-młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
-przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
-szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
-szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,
-zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
-12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
-od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
-poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
-od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
-poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
-możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
-w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
-uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
-od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
-śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,
-ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
-pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
-przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
-odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
-przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
-dziennik elektroniczny;
-strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
-mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
-Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
-Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Aktualnosci_m
Informacje dotyczące zdrowia
6 marzec 2020
W1

W1
Aktualnosci_m
Ważne informacje dotyczące zdrowia
28 luty 2020
Szanowni Rodzice i opiekunowie uczniów ZSP1 w Gliwicach realizując rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej apeluję do Państwa, aby nie posyłać do szkoły/ przedszkola dzieci przeziębionych i chorych.
Informuję, że w toaletach zostały umieszczone instrukcje mycia rąk oraz mydła antybakteryjne w żelu.
Jeżeli wróciliście Państwo z terenów występowania koronowirusa i macie objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.
Przypominam, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicom dziecka do lat 8 należy się zasiłek opiekuńczy ( art.32 ust.1 lit. a Ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz. 1368).
Jeżeli nie mieliście kontaktu z osobą chora nie ma powodu do obaw.
Z poważeniem Beata Bednarczyk dyrektor ZSP1 w Gliwicach
W1
W1
W1

Aktualnosci_m
Półkolonie zimowe - rozkład zajęć
03 styczeń 2020
Poniżej można się zapoznać ze szczegółowym rozkładem zajęć w czasie I oraz II turnusu półkolonii zimowych oraz z godzinami wyjść.
UWAGA! Plan może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. Godziny podane są w przybliżeniu.

Rozkład zajęć - turnus I
Rozkład zajęć - turnus II
Godziny wyjść w czasie półkolonii zimowych

Aktualnosci_m
Półkolonie zimowe
08 listopad 2019
Drodzy Rodzice i Uczniowie
W naszej szkole organizowane są półkolonie zimowe w dwóch turnusach:
I turnus: 13.01 - 17.01. 2020r.
II turnus: 20.01 - 24.01.2020r.
Można zapisać dziecko na obydwa turnusy.

Zapisy trwają od 12.11.2019r. (wtorek) u p. Aleksandry Kozak.
Warunkiem przyjęcia jest uiszczenie opłaty za półkolonie zimowe w wysokości 100 zł za 5 dni lub 200 zł za 10 dni. W tej cenie zapewniamy opiekę od godz. 8:00 do 16:00, liczne wycieczki, zajęcia warsztatowe oraz dwa posiłki: dwudaniowy obiad i podwieczorek. Szczegółowe informacje zostaną wysłane przez wychowawców klas na dziennik Vulcan.
Wszystkie informacje dotyczące półkolonii oraz potrzebne dokumenty znajdziecie Państwo u p. Aleksandry Kozak.
Aktualnosci_m
KONKURS HISTORYCZNY"„Jak to u Piastów dawniej bywało ....”
27 październik 2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie szkolnym!

W1
Aktualnosci_m
Zbiórka makulatury
8 pażdziernik 2019
W1
Aktualnosci_m
Wybory uczniowskie
7 październik 2019
9.10 2019 w naszej szkole odbędą się wybory.
Klasy 4-8 będą wybierać przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów:
Armijos Daniel
Białek Bartłomiej
Burda Wiktoria
Ciomcia Oliwier
Dec Zofia
Jagodzińska Maja
Krupińska Agata
Rejmer Daria
Skowera Julia
Swierczek Tobiasz.

Swoje pomysły kandydaci przedstawili na plakatach wyborczych.
Wywiady z nimi zamieszczone są w najnowszym numerze gazetki szkolnej „BOMBA”.

W1 W1

Tego dnia, dla chętnych uczniów klas 6-8 zespół programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują” przeprowadzi młodzieżowe wybory parlamentarne.
Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic z całej Polski.
Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:
- umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
- zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej,
Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy.
Program ,,Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.
Co się wydarzy w programie?
Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.
Wyniki wyborów z całej Polski zostaną ogłoszone 14.10.2019.

W1
Aktualnosci_m
Festyn rodzinny - ZAPRASZAMY!
18 wrzesień 2019
W1
Aktualnosci_m
Płatności za obiady
12 wrzesień 2019
Przypominamy rodzicom dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, że płatności za obiady należy dokonać z góry do 10-tego każdego miesiąca.
Aktualnosci_m
W zgodzie z emocjami - zapisy
11 wrzesień 2019
W1
Aktualnosci_m
Zebrania z rodzicami
5 wrzesień 2019
Serdecznie zapraszamy na zebrania 10 września:
klasy I-III godz. 17:00,
klasy IV-VIII godz. 18:00.
Obecność obowiązkowa!
Aktualnosci_m
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
26 sierpień 2019
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 o godzinie:
klasy IV-VIII godz. 9:00
klasy I-III godz. 10:00
na boisku szkolnym.

Aktualnosci_m
KONKURS "ZOSTAŃ AUTOREM SCENARIUSZA GRY KOMPUTEROWEJ”
20 sierpień 2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie realizowanym w ramach Światowego Dnia Gier Wideo i dofinansowany przy udziale Gliwickiej wytwórni gier komputerowych THE FARM 51 GROUP S.A oraz firmie PC STORE – komputery dla graczy i profesjonalistów. Konkurs objęty został honorowym patronatem Zygmunta Frankiewicza - Prezydenta Miasta Gliwice.
Organizatorem Konkursu „Zostań autorem scenariusza gry komputerowej” jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z siedzibą w Gliwicach adres: 44-122 Gliwice, Jana Kilińskiego 1. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży w wieku 14-15 lat do napisania autorskiego scenariusza gry komputerowej, rozwijanie zdolności literackich, wyobraźni i aktywności oraz tworzenia w młodych ludziach nowych pasji oraz celów.
Konkurs skierowany jest do młodzieży Gliwickich szkół podstawowych, w przedziale wiekowym 14-15 lat, (7-8 klasy szkoły podstawowej) zainteresowanej grami komputerowymi, nie tylko jako użytkownicy, ale także jako autorzy.
Konkurs trwa od 10 czerwca do 02 września 2019 r.
Prace wraz ze skanem załącznika nr 1, 2 oraz 3 należy przesyłać na adres sekretariat@zsp1.gliwice.eu do 02 września 2019 r. do godziny 23:59. Prace złożone po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

Regulamin konkursu

W1
Aktualnosci_m
Procedury bezpieczeństwa
20 sierpień 2019
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach informuje, że w placówce obowiązują następujące procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:

1. Zagrożenia zewnętrzne
1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu.
1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły.
1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego.
1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku.
1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.

2. Zagrożenia wewnętrzne
2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. Fali.
2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych.
2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole.
2.5 Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.
2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów.
2.7 Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole.
2.8 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole.
2.9 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego.
2.10 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego.

3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:
3.1 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych.
3.2 Cyberprzemoc.
3.3 Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły.
3.4 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu.
3.5 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią.
3.6 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich.
3.7 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam.
3.8 Łamanie prawa autorskiego.
3.9 Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów.

Z procedurami można zapoznać się w gabinecie Dyrektora, w godzinach jego urzędowania i/lub po uprzednim umówieniu się.

Informuję również o możliwości korzystania z pomocy osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:
1. Na terenie ZSP 1 - pedagog szkolny Olga Jankowska ( pn. 9.00 – 11.00, 12.30-14.30, wt. 8.00 – 13.30, śr. 8.00 – 13. 30, czw. 9.00 – 14. 30, pt. 8.00 – 10.00 ). Proponujemy: porady, konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych. Prowadzimy terapię uczniów z ryzyka dysleksji, a także terapię pedagogiczną.
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach, ul. Warszawska 35 a tel. ( 32) 231 05 69 www. poradnia. gliwice.pl. Publiczna placówka oświatowa prowadząca działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Wizyty nie wymagają skierowania i usługi są bezpłatne.
3. Focus Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju w Gliwicach, ul. Piwna 17 C, tel. 660 701 413 https://wspomaganie-rozwoju.pl/. Świadczy pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, psychiatryczną, fizjoterapeutyczną z zakresu SI. Część usług jest finansowana z NFZ. W ramach NFZ do psychologa potrzebne jest skierowanie.
4. Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”, Gliwice ul. Młyńska 8 tel. (32 ) 332 19 36 http://www.czpfeniks.pl/gliwice.html. Świadczy pomoc psychiatryczną, neurologiczną, psychologiczną dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ.
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sośnicy, ul. Sikorskiego 134. Do ośrodka można zgłosić się bez skierowania we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych. Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Zakres usług obejmuje pomoc psychologiczną, socjalną, pedagogiczną, psychiatryczną, prawną.

Dyrektor ZSP 1 w Gliwicach
Beata Bednarczyk
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.