Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Aktualnosci

Aktualności

Aktualnosci_m
Półkolonie zimowe - rozkład zajęć
03 styczeń 2020
Poniżej można się zapoznać ze szczegółowym rozkładem zajęć w czasie I oraz II turnusu półkolonii zimowych oraz z godzinami wyjść.
UWAGA! Plan może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. Godziny podane są w przybliżeniu.

Rozkład zajęć - turnus I
Rozkład zajęć - turnus II
Godziny wyjść w czasie półkolonii zimowych

Aktualnosci_m
Półkolonie zimowe
08 listopad 2019
Drodzy Rodzice i Uczniowie
W naszej szkole organizowane są półkolonie zimowe w dwóch turnusach:
I turnus: 13.01 - 17.01. 2020r.
II turnus: 20.01 - 24.01.2020r.
Można zapisać dziecko na obydwa turnusy.

Zapisy trwają od 12.11.2019r. (wtorek) u p. Aleksandry Kozak.
Warunkiem przyjęcia jest uiszczenie opłaty za półkolonie zimowe w wysokości 100 zł za 5 dni lub 200 zł za 10 dni. W tej cenie zapewniamy opiekę od godz. 8:00 do 16:00, liczne wycieczki, zajęcia warsztatowe oraz dwa posiłki: dwudaniowy obiad i podwieczorek. Szczegółowe informacje zostaną wysłane przez wychowawców klas na dziennik Vulcan.
Wszystkie informacje dotyczące półkolonii oraz potrzebne dokumenty znajdziecie Państwo u p. Aleksandry Kozak.
Aktualnosci_m
KONKURS HISTORYCZNY"„Jak to u Piastów dawniej bywało ....”
27 październik 2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie szkolnym!

W1
Aktualnosci_m
Zbiórka makulatury
8 pażdziernik 2019
W1
Aktualnosci_m
Wybory uczniowskie
7 październik 2019
9.10 2019 w naszej szkole odbędą się wybory.
Klasy 4-8 będą wybierać przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów:
Armijos Daniel
Białek Bartłomiej
Burda Wiktoria
Ciomcia Oliwier
Dec Zofia
Jagodzińska Maja
Krupińska Agata
Rejmer Daria
Skowera Julia
Swierczek Tobiasz.

Swoje pomysły kandydaci przedstawili na plakatach wyborczych.
Wywiady z nimi zamieszczone są w najnowszym numerze gazetki szkolnej „BOMBA”.

W1 W1

Tego dnia, dla chętnych uczniów klas 6-8 zespół programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują” przeprowadzi młodzieżowe wybory parlamentarne.
Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic z całej Polski.
Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:
- umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
- zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej,
Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy.
Program ,,Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.
Co się wydarzy w programie?
Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.
Wyniki wyborów z całej Polski zostaną ogłoszone 14.10.2019.

W1
Aktualnosci_m
Festyn rodzinny - ZAPRASZAMY!
18 wrzesień 2019
W1
Aktualnosci_m
Płatności za obiady
12 wrzesień 2019
Przypominamy rodzicom dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, że płatności za obiady należy dokonać z góry do 10-tego każdego miesiąca.
Aktualnosci_m
W zgodzie z emocjami - zapisy
11 wrzesień 2019
W1
Aktualnosci_m
Zebrania z rodzicami
5 wrzesień 2019
Serdecznie zapraszamy na zebrania 10 września:
klasy I-III godz. 17:00,
klasy IV-VIII godz. 18:00.
Obecność obowiązkowa!
Aktualnosci_m
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
26 sierpień 2019
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 o godzinie:
klasy IV-VIII godz. 9:00
klasy I-III godz. 10:00
na boisku szkolnym.

Aktualnosci_m
KONKURS "ZOSTAŃ AUTOREM SCENARIUSZA GRY KOMPUTEROWEJ”
20 sierpień 2019
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie realizowanym w ramach Światowego Dnia Gier Wideo i dofinansowany przy udziale Gliwickiej wytwórni gier komputerowych THE FARM 51 GROUP S.A oraz firmie PC STORE – komputery dla graczy i profesjonalistów. Konkurs objęty został honorowym patronatem Zygmunta Frankiewicza - Prezydenta Miasta Gliwice.
Organizatorem Konkursu „Zostań autorem scenariusza gry komputerowej” jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 z siedzibą w Gliwicach adres: 44-122 Gliwice, Jana Kilińskiego 1. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży w wieku 14-15 lat do napisania autorskiego scenariusza gry komputerowej, rozwijanie zdolności literackich, wyobraźni i aktywności oraz tworzenia w młodych ludziach nowych pasji oraz celów.
Konkurs skierowany jest do młodzieży Gliwickich szkół podstawowych, w przedziale wiekowym 14-15 lat, (7-8 klasy szkoły podstawowej) zainteresowanej grami komputerowymi, nie tylko jako użytkownicy, ale także jako autorzy.
Konkurs trwa od 10 czerwca do 02 września 2019 r.
Prace wraz ze skanem załącznika nr 1, 2 oraz 3 należy przesyłać na adres sekretariat@zsp1.gliwice.eu do 02 września 2019 r. do godziny 23:59. Prace złożone po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

Regulamin konkursu

W1
Aktualnosci_m
Procedury bezpieczeństwa
20 sierpień 2019
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach informuje, że w placówce obowiązują następujące procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:

1. Zagrożenia zewnętrzne
1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu.
1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły.
1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego.
1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku.
1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.

2. Zagrożenia wewnętrzne
2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. Fali.
2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych.
2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole.
2.5 Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.
2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów.
2.7 Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole.
2.8 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole.
2.9 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego.
2.10 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego.

3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:
3.1 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych.
3.2 Cyberprzemoc.
3.3 Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły.
3.4 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu.
3.5 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią.
3.6 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich.
3.7 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam.
3.8 Łamanie prawa autorskiego.
3.9 Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów.

Z procedurami można zapoznać się w gabinecie Dyrektora, w godzinach jego urzędowania i/lub po uprzednim umówieniu się.

Informuję również o możliwości korzystania z pomocy osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:
1. Na terenie ZSP 1 - pedagog szkolny Olga Jankowska ( pn. 9.00 – 11.00, 12.30-14.30, wt. 8.00 – 13.30, śr. 8.00 – 13. 30, czw. 9.00 – 14. 30, pt. 8.00 – 10.00 ). Proponujemy: porady, konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych. Prowadzimy terapię uczniów z ryzyka dysleksji, a także terapię pedagogiczną.
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach, ul. Warszawska 35 a tel. ( 32) 231 05 69 www. poradnia. gliwice.pl. Publiczna placówka oświatowa prowadząca działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Wizyty nie wymagają skierowania i usługi są bezpłatne.
3. Focus Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju w Gliwicach, ul. Piwna 17 C, tel. 660 701 413 https://wspomaganie-rozwoju.pl/. Świadczy pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, psychiatryczną, fizjoterapeutyczną z zakresu SI. Część usług jest finansowana z NFZ. W ramach NFZ do psychologa potrzebne jest skierowanie.
4. Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”, Gliwice ul. Młyńska 8 tel. (32 ) 332 19 36 http://www.czpfeniks.pl/gliwice.html. Świadczy pomoc psychiatryczną, neurologiczną, psychologiczną dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ.
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sośnicy, ul. Sikorskiego 134. Do ośrodka można zgłosić się bez skierowania we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych. Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Zakres usług obejmuje pomoc psychologiczną, socjalną, pedagogiczną, psychiatryczną, prawną.

Dyrektor ZSP 1 w Gliwicach
Beata Bednarczyk
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.