Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2

Półkolonie zimowe 2020/2021

UWAGA! Jeżeli dziecko zapisane jest na dwa turnusy należy wypełnić obydwa pakiety! Dwie karty kwalifikacyjne oraz dwa razy zgody, oświadczenia i regulaminy na każdy turnus osobno.

Dokumenty do druku konieczne do przyjęcia dziecka na półkolonie zimowe - I turnus
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU - I turnus
REGULAMIN, ZGODY I OŚWIADCZENIA

Dokumenty do druku konieczne do przyjęcia dziecka na półkolonie zimowe - II turnus
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU - II turnus
REGULAMIN, ZGODY I OŚWIADCZENIA

Zasady i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w SP nr 16 mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w czasie półkolonii zimowych
Procedury bezpieczeństwa w czasie półkolonii zimowych mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19
Instrukcja mycia rąk
Instrukcja dezynfekcji rąk
Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki
Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek

Jadłospisy i rozkłady zajęć na półkoloniach zimowych 2020/2021
Rozkład zajęć na półkolonii - I turnus
Jadłospis - I turnus

Rozkład zajęć na półkolonii - II turnus
Jadłospis - II turnus

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.