Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2

Gabinety - godziny urzędowania

Dyrektor
Kancelaria Dyrektora
Dyrektor szkoły: mgr Beata Bednarczyk
Przyjmowanie stron - wtorek, godz. 15:00 - 16:00
Sekretariat
Sekretariat
Pani Dorota Gondek
Czynny od poniedziałku do piątku, godz. 7:30-15:30
Sprawy uczniów załatwiane są na przerwach:
9:40-9:50 oraz 12:25-12:45
Pedagog
Pedagog szkolny
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:40-8:00 - dyżur Ip, 8:00-12:30, 12.30-14.30 - zajęcia rewalidacyjne s.21, 14:30-14:40 - dyżur IIp, 14:40-15:25 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze s. 21
Wtorek: 7.30:12:30 , 12:30-12:50 - dyżur Ip, 12:50-14:20 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. VII s.27
Środa: 8:00 - 13:30, 13:30 - 15:00 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. VIII s.21, 15:00-15:30
Czwartek: 8:00-13:30, 13.30- 14.30 - klub gier planszowych s.26
Piątek: 8:00-10:00
Logopedia
Gabinet logopedyczny
Logopeda: Barbara Mrozowska
Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu
Pielegniarka
Gabinet Medycyny Szkolnej
Pielęgniarka: Barbara Chrzanowska
Przyjmowanie stron:
Wtorek, godz. 8:00 - 11:00
Czwartek, godz. 8:00 - 11:00
Metodyk
Doradca Metodyczny Edukacji Wczesnoszkolnej
Metodyk: mgr Halina Olbińska
Konsultacje indywidualne:
w Gliwickim Ośrodku Metodycznym, ul. Okrzei 20
Środa, godz. 14:30 - 16:00
W inne dni - po indywidualnym ustaleniu z doradcą.
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.