Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Historia

Odrobina historii placówki

Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie J. Zamoyski

Szkoła na Trynku została otwarta w listopadzie 1954 roku. Wówczas pełna nazwa szkoły brzmiała: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach, w następnym roku jej nazwa zmieniona została na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, w 1958 roku była to już Publiczna Szkoła Powszechna, a od 1961 roku datuje sie nazwa Szkoła Podstawowa Nr 16. Osiedle Trynek bardzo się rozbudowało szczególnie w latach pięćdziesiątych. Przybywało dzieci do klas młodszych, dlatego w roku 1958 klasy licealne zostały zlikwidowane.

Pierwszym kierownikiem w latach 1954-1959 był W. CZELNY, następnie kierownikiem, a później dyrektorem szkoły w latach 1959-1973 był KAROL SZUBERT, w latach 1973-1980 dyrektorem szkoły była WANDA JANIK, od 1980 do 1990 funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr IRENA BEM, a od 1991 do 2006 roku dyrektorem szkoły była mgr MAŁGORZATA PRZYBYSZEWSKA.

Od 1 września 2006 roku funkcję dyrektorem szkoły objęła mgr BEATA BEDNARCZYK, a funkcję v-ce dyrektora pełni mgr Andrzej Pieczonka.

W pierwszym dziesięcioleciu istnienia szkoły przybywało oddziałów w latach 1961/62 było 34 oddziały, w tym 7 oddziałów klas I. W latach następnych stopniowo zmniejszała się liczba dzieci. Od 1 września 2012 jesteśmy Zespołem Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w skład którego wchodzą: Przedszkole Miejskie nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 16 w Gliwicach. Obecnie posiadamy 4 oddziały w Przedszkolu i 12 oddziałów w Szkole. W ciągu lat baza materialna szkoły ulegała przekształceniu i wzbogaceniu. Oprócz gabinetów przedmiotowych, posiadamy ładną świetlicę wraz z zapleczem kuchennym, dobrze wyposażoną bibliotekę - wraz z salą audio, Mamy również nowoczesną pracownię komputerową - wszystkie komputery w szkole połączone są w sieć i posiadają dostęp do szerokopasmowego internetu. Posiadamy niezłe zaplecze sportowe, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, oraz boisko o naturalnej nawierzchni trawiastej, a także bieżnię lekkoatletyczną.


Our town of Gliwice has the population of about two hundred thousand people. It's one of the biggest towns in Silesia the industrial region of south-western part of Poland. The town was founded in medieval times on the south bank of the river Kłodnica. The earliest settlements were situated round the Market Place and surrounded by massive city walls that still are partially visible among the contemporary existing 19th and 20th century tenement houses.For centuries the town belonged to Polish and Prussian kings and princes.The town made a good use of advantageous position and a large number of merchants visiting it on their way to Wrocław, Brzeg, Bytom and Cracow.Its citizens earned their living by trading, inn- keeping,production of cloth and brewing.Vast plantations of hop surrounded banks of the river. Kłodnica was often referred to as 'wild' or 'bad' notorious for its winding bed and unpredictable,restless nature overflowing or unexpectedly drying away.The town changed rapidly at the end of 18th century when the Royal Iron Foundry was erected, at the same time the Canal was built to connect nearby coal-mines with the Foundry and enable delivery of ready products.The erection of the Foundry was managed by some men of prodigious intelectual powers and at the same time skilled professionals. John Baildon,John Wedding and count Reden had gained most of their knowledge in England.During the 19th century Gliwice became a place of flourishing industry with iron-works, coal-mines and coke-plants.Arrival of the railway, rapid building of centre area, foundation of parks and Canal promenade changed the town making it look provincial but,at the same time, nice and prosperous.With coming of the 20th century the period of ominous political and religious disturbances began.When after the World War 1a new border line was drawn Gliwice remained German although many nearby villages and town districts were populated with Polish speaking people.In town existed a large community of Jewish people who actively participated and contributed a lot in development of the town.With growing of Nazi formations frequent cases of persecution of Polish and Jewish people began.The outbreak of World War 2 was proceded by so called 'Gliwice provocation' when a party of German soldiers in civil clothes pretending to be Silesian people of Polish origin assaulted a crew of Gliwice Broadcasting Station breaking the programme and calling Polish citizens to arms against German neighbours.The mistification was to justify German aggression creating the image of German people being oppressed.Gliwice wasn't destroyed during the war but it suffered a lot in January 1945 when Russian soldiers on their way to Berlin sieged town by town. Many citizens were killed or died of low temperature trying to leave the town. After the war the town developed gaining a large number of new housing estates, schools with Silesian Institute of Technology.It remained typical Silesian town until the90-ties when economical changes forced closing down of many factories and plants.

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.