Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Historia

Odrobina historii placówki

Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie J. Zamoyski

Szkoła na Trynku została otwarta w listopadzie 1954 roku. Wówczas pełna nazwa szkoły brzmiała: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach, w następnym roku jej nazwa zmieniona została na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, w 1958 roku była to już Publiczna Szkoła Powszechna, a od 1961 roku datuje sie nazwa Szkoła Podstawowa Nr 16. Osiedle Trynek bardzo się rozbudowało szczególnie w latach pięćdziesiątych. Przybywało dzieci do klas młodszych, dlatego w roku 1958 klasy licealne zostały zlikwidowane.

Pierwszym kierownikiem w latach 1954-1959 był W. CZELNY, następnie kierownikiem, a później dyrektorem szkoły w latach 1959-1973 był KAROL SZUBERT, w latach 1973-1980 dyrektorem szkoły była WANDA JANIK, od 1980 do 1990 funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr IRENA BEM, a od 1991 do 2006 roku dyrektorem szkoły była mgr MAŁGORZATA PRZYBYSZEWSKA.

Od 1 września 2006 roku funkcję dyrektorem szkoły objęła mgr BEATA BEDNARCZYK, a funkcję v-ce dyrektora pełni mgr Andrzej Pieczonka.

W pierwszym dziesięcioleciu istnienia szkoły przybywało oddziałów w latach 1961/62 było 34 oddziały, w tym 7 oddziałów klas I. W latach następnych stopniowo zmniejszała się liczba dzieci. Od 1 września 2012 jesteśmy Zespołem Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w skład którego wchodzą: Przedszkole Miejskie nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 16 w Gliwicach. Obecnie posiadamy 4 oddziały w Przedszkolu i 12 oddziałów w Szkole. W ciągu lat baza materialna szkoły ulegała przekształceniu i wzbogaceniu. Oprócz gabinetów przedmiotowych, posiadamy ładną świetlicę wraz z zapleczem kuchennym, dobrze wyposażoną bibliotekę - wraz z salą audio, Mamy również nowoczesną pracownię komputerową - wszystkie komputery w szkole połączone są w sieć i posiadają dostęp do szerokopasmowego internetu. Posiadamy niezłe zaplecze sportowe, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, oraz boisko o naturalnej nawierzchni trawiastej, a także bieżnię lekkoatletyczną.

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.