Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Szkoła

Wizja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach jest miejscem, w którym dziecko w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę i umiejętności, niezbędne do dalszego etapu kształcenia.

Misja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach

Jesteśmy placówką bezpieczną i przyjazną ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka.

Pozdrawiam
mgr Beata Bednarczyk

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.