Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Wazne
Wazne

Szanowni Państwo!

aktualizacja 21.05.2020r.

Dyrektor ZSP1 informuje, że zgodnie z komunikatem, który ukazał się dzisiaj na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, (https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/przesuniecie-otwarcia-zlobkow-przedszkoli-i-opieki-w-szkolach-podstawowych) gliwickie placówki oświatowe dalej będą zamknięte do co najmniej 29 maja 2020r.

Te niezwykle trudne dla wszystkich decyzje podejmowane są przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, ich rodzin, ale też pracowników placówek (szczególnie w tak trudnej sytuacji epidemicznej jaka panuje w naszym regionie). W związku z powyższym na terenie placówki nie będą w tym okresie organizowane zajęcia przedszkolne oraz opiekuńcze dla uczniów klas I-III. Nie będą się odbywały na terenie szkoły zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, itp.) oraz konsultacje dla uczniów klas VIII.

W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż wszelkie kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Dyrektor ZSP1 Beata Bednarczyk

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci klas I - III

aktualizacja 20.05.2020r.

Zgodnie z informacją przekazaną z MEN, najprawdopodobniej (w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w regionie śląskim), od 25 maja br. przywrócone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach.

W związku z powyższym, Dyrektor ZSP1 musi posiadać rozeznanie, ilu uczniów skorzysta z tej formy zajęć. Na stronie internetowej szkoły umieszczone zostały „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr1 , z którymi powinniście się Państwo zapoznać.

Załącznikiem do tej procedury jest „Deklaracja rodzica dotycząca chęci posłania dziecka do świetlicy szkolnej w ZSP1w okresie obowiązywania pandemii”.

Zainteresowanych opieką rodziców prosimy o rzetelne i dokładne wypełnienie deklaracji i odesłanie jej w formie zdjęcia drogą mailową na adres: sekretariat@zsp1.gliwice.eu lub wrzucenie w formie papierowej do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa w czwartek 21 maja 2020r. o godzinie 12.00.

Wszystkie złożone wnioski zostaną bardzo dokładnie zweryfikowane zgodnie z procedurą, po czym rodzice uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do opieki otrzymają informację w formie elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny do piątku, tj. 22 maja 2020r. do godziny 12.00.

wyrazami szacunku Beata Bednarczyk dyrektor ZSP1

Pliki do pobrania:
- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTWOWEJ nr 16 w ZSP 1
- DEKLARACJA RODZICA DOTYCZĄCA CHĘCI POSŁANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZSP 1 W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PANDEMII

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,
-ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
-pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
-przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
-odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
-przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Więcej inrofmacji w Aktualnościach.

Wazne
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.