Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Inne

Projekty i innowacje realizowane w szkole

Rok szkolny 2017/2018

Innowacje
Euroweek 2018
W dniach 19.04 - 23.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Joanny Beżańskiej i Anny Kanach-Iwanow uczestniczyli po raz piąty w językowym obozie szkoleniowym fundacji Euroweek.
W tym roku obóz odbył się w malowniczej miejscowości Duszniki – Zdrój. Uczniowie klas piątych mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata m. in. z Kolumbii, Filipin, Tajlandii, Indonezji i Pakistanu. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, wykładów, zadań w grupach, gier i zabaw oraz prezentacji własnych talentów. Uczniowie uczyli się nie tylko języka obcego, ale i tolerancji i akceptacji różnych kultur. Codzienne kontakty z wolontariuszami umożliwiały również przełamywanie bariery językowej i rozwijania zarówno umiejętności komunikacyjnych, jak i społecznych. Dodatkową atrakcją obozu był wyjazd do Polanicy Zdrój, gdzie zwiedziliśmy Park Zdrojowy. Mieliśmy okazję również zobaczyć Dworek Chopina i spróbować leczniczych wód mineralnych w Dusznikach.
Zwieńczeniem 5-dniowego pobytu było wręczenie uczestnikom certyfikatów, wspólne dzielenie się wrażeniami oraz podsumowanie warsztatów. Nasza szkoła również otrzymała certyfikat EuroWeek-Szkoła Liderów.
Tegoroczny obóz EuroWeek na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników :).
Innowacje
Projekt edukacyjny "Mały muzealnik"
Pomiędzy październikiem, a czerwcem w ramach projektu edukacyjnego "Mały muzealnik" klasy 1b i 2a poznawać będą fascynujący świat muzeum. Pomoże nam wyjątkowa publikacja – Skąd się biorą zabytki. To pierwszy komiks edukacyjny opowiadający nie tylko o codziennej pracy muzealników, ale też o tym, jaką drogę musi przebyć każdy przedmiot, zanim stanie się zabytkiem od wpisania do muzealnego inwentarza i po prezentację na wystawie. Dzieci podczas zajęć poznają pracę każdego z Działów Muzeum, zadania, jakie spełnia. Uczestnicy wcielą się w etnografów, archeologów, historyków.
Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie otrzymają pamiątkową smycz na szyję z postaciami z komiksu Skąd się biorą zabytki i lupkę, która przyda się każdemu muzealnikowi w jego badaniach i tropieniu tajemnic przeszłości. Dostaną także specjalne przypinki oraz legitymację Małego Muzealnika – przyjaciela zabytków, do której będą zbierać pieczątki. Posiadacze legitymacji będą mogli – wspólnie z rodziną i przyjaciółmi – zawsze bezpłatnie zwiedzić wszystkie Oddziały naszego Muzeum.
Innowacje
Innowacja pedagogiczna, metodyczno – programowa „OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE NA LEKCJI HISTORII"
Innowacja będzie realizowana w klasach 5 i 6.
5 A i 5 B od roku szkolnego 2017/2018 do 2020/2021.
6 A i 6 B od roku szkolnego 2017/ 2018 do 2019/2020.
Innowacyjność metodyczna - będzie polegać na wprowadzeniu zasad oceniania kształtującego. Celem innowacji będzie nie tylko ocenianie uczniów w sposób sumujący, ale także ocenienie w taki sposób by wspierało ich w osiąganiu wiedzy, motywowało, wskazywało mocne strony oraz słabsze, które należy poprawić i pokazać w jaki sposób tej poprawy można dokonać.
Ocenianie kształtujące ma wykształcić w uczniach również umiejętności dokonania refleksji nad swoją pracą, jak i pracą kolegów i koleżanek, uczenie samodzielności, zwiększenie chęci do nauki.
Innowacyjność programowa – realizacja autorskiego programu nauczania historii, realizującego połączone podstawy programowe kształcenia ogólnego w sposób chronologiczny, uzupełnione o treści ponadprogramowe:
a) Podstawa programowa przedmiotu historia i społeczeństwo, II etap edukacyjny: klasy IV-VI - Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.
b) Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej - Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.
Główny cel innowacji:
Zwiększenie efektywności uczenia się uczniów, poprzez zwiększenie ich motywacji oraz poczucia odpowiedzialności za proces edukacyjny, a także osiągnięte efekty. Poprawa wyników nauczania. Praca nad wynikiem egzaminu ośmioklasisty. Rozbudzanie zainteresowania uczniów historią.
Cele szczegółowe:
 • zapoznanie uczniów z zasadami oceniania kształtującego.
 • budowanie w uczniach poczucia własnej wartości poprzez wskazywanie mu jego mocnych stron oraz tych elementów, nad którymi powinien popracować oraz w jaki sposób powinien to robić.
 • ocenianie uczniów według jasnych, wcześniej im znanych kryteriów dzięki czemu będą mogli wziąć odpowiedzialność za swoją pracę i jej wyniki..
 • zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę i zachęcenie ich do samodzielności.
 • pogłębianie u uczniów świadomości procesu uczenia się oraz wzięcia odpowiedzialności za ten proces.
 • doskonalenie podstawowych umiejętności współpracy w grupie.
 • wykształcenie umiejętności dokonywania samooceny oraz oceny pracy innych.
 • ścisła współpraca z rodzicami, uświadomienie rodzicom pozytywnych efektów oceniania kształtującego, zwiększenie zainteresowania rodziców procesem uczenia się dzieci.
 • poprawa wyników nauczania.
 • praca nad wynikiem egzaminu ośmioklasisty.
 • rozbudzanie zainteresowania uczniów historią.
 • umiejętność pracy w projekcie przedmiotowym.
 • umiejętność prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie z założeniami OK. – zeszytu.
Spodziewane efekty:
Uczniowie:
 • są świadomi swoich mocnych i słabych stron,
 • potrafią efektywnie współpracować w grupie,
 • potrafią dokonać samooceny i oceny pracy innych,
 • czują się odpowiedzialny za własną naukę i uzyskane efekty
 • potrafią prowadzić zeszyt przedmiotowy wpływający na wyniki nauczania (OK - zeszyt)
 • posiadają wiedzę historyczną.
 • potrafią organizować swoją naukę.
 • potrafią pracować w różnych formach projektów edukacyjnych.
Anna Janecka-Białek
Innowacje
Innowacja pedagogiczna "GRY PLANSZOWE W NOWOCZESNYM ŚWIECIE"
Idea wiodąca programu.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat sprzęt elektroniczny zawładnął życiem ludzi na całym świecie. Komputery, telefony, tablety są już dostępne dla każdego. W szkołach nauczanie informatyki jest jednym z istotniejszych przedmiotów, ponieważ wiemy, że umiejętność obsługi komputera czy też prostego programowania jest jednym z najważniejszych wymagań w przyszłej pracy. Świat idzie na przód i tego już nic nie zmieni.
Razem z erą komputerów rozpoczęła się era gier cyfrowych i aplikacji. Coraz częściej młodzi ludzie rezygnują z zabawy, rozmów na rzecz gier komputerowych. Nudę spowodowaną brakiem zajęcia zastępują aplikacjami na telefonie. Zanika chęć nawiązania bezpośredniej komunikacji. A jednak pomimo tego, iż wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia szeroko rozumiane gry cyfrowe wypierają choćby tradycyjne gry towarzyskie, jak karciane lub klasyczne gry planszowe (szachy, warcaby, chińczyk itp.), daje się odnotować swego rodzaju renesans tych ostatnich, co potwierdza obecność na sklepowych półkach nowych tytułów, choć często upodabnianych do gier komputerowych. Gry planszowe w nowej sytuacji komunikacyjnej uległy ogromnej innowacji.

Celem programu jest pokazanie, że gry planszowe jako jedna z form aktywności dzieci i młodzieży, może być dla nich nowym, ciekawym odkryciem. W trakcie zajęć następuje integracja uczestników, nawiązywanie społecznych relacji, konfrontacja z uczuciem przegranej jak i wygranej.

Celami głównymi programu są:
 • wprowadzenie gier planszowych z życie codzienne, jako jedna z głównych form aktywności, która integruje grupę, podtrzymuje więzi rodzinne, nasila kontakty interpersonalne,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji z innymi uczestnikami, otwarcia się na innych, nabieranie pewności siebie oraz kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć.
Celami szczegółowymi programu są:
 • ćwiczenie pamięci, rozwijanie myślenia krytycznego,
 • uczenie się współdziałania i przestrzegania określonych reguł,
 • rozwijanie sprawności motorycznej, spostrzegawczości, refleksu, orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej,
 • usprawnianie mowy, wzbogacenie zasobów językowych,
 • rozbudzanie zainteresowań i pasji,
 • wzmacnianie odporności psychicznej,
 • nabywanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy wobec porażki i zwycięstwa oraz odporności na stres,
 • odkrywanie własnych mocnych stron,
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Innowacja realizowana jest w formie Klubu Gier Planszowych na różnych poziomach wiekowych.

Aleksandra Kozak
Innowacje
Innowacja pedagogiczna "W ŚWIECIE TEATRU, PLASTYKI I MUZYKI. UCZĘ SIĘ BYĆ UWAŻNYM I SKONCENTROWANYM"
Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach koła dla klasy IIIb przez Joannę Roj
"Jako nauczyciel chciałabym, aby moi uczniowie chłonęli każdą minutę lekcji i zapamiętywali z niej jak najwięcej. Chciałabym także, aby byli otwarci i czujni na słowa swoich rówieśników, tak aby bawiąc się i pracując w grupie rozwijali się intelektualnie i społecznie. Pracując jako nauczyciel w klasach I-III obserwuję jednak u swoich uczniów brak umiejętności dłuższego skupienia uwagi, a także kłopoty z rozwiązywaniem problemów rówieśniczych. Umiejętność skupienia – oprócz oczywistych korzyści, jak łatwiejsze przyswajanie szkolnych wiadomości – ma także wpływ na rozwój dziecka i pozwala na większą równowagę emocjonalną. Brak umiejętności skupienia uwagi ogranicza przyswajanie wiedzy, a w dalszej konsekwencji zaburza także relacje społeczne w grupie. Zaburzenie uwagi to problem, który narasta, ponieważ dzieci są odbiciem dorosłych, z którymi przebywają, a ci coraz rzadziej potrafią się w pełni i świadomie skupić na jednej czynności. Psychologowie alarmują, że wielozadaniowość jest częstą przyczyną problemów w nauce, nie wpływa korzystnie na relacje międzyludzkie. Dzisiejszy świat bombarduje dzieci wieloma bodźcami jednocześnie. Mają tak dużo atrakcji, tak wiele zabawek, że skupienie przez dłuższą chwilę uwagi tylko na jednej z nich staje się trudne. Już tzw. edukacyjne zabawki dla maluszków są wielobarwne, mają mnóstwo przycisków, mówią, grają, śpiewają. Oprócz tego, że angażują różne zmysły, stają się pierwszymi rozpraszaczami uwagi, bo maluch jednocześnie przyciska guziki, słucha piosenki i ogląda poruszające się kolory. Im starsze dziecko, tym więcej takich rozpraszaczy się pojawia. Ogromne ilości gadżetów i nowe technologie przy całym dobrodziejstwie, które za sobą niosą, wykorzystywane w nieprzemyślany sposób mogą szkodzić. Współczesne dzieci, dorastając w otoczeniu gadżetów, nieświadomie uczestniczą w tzw. szumie informacyjnym – od pierwszych miesięcy życia bombardowane informacjami, dźwiękami, obrazkami, często jednocześnie. Może to być źródłem późniejszych problemów z koncentracją, a jednocześnie stawia nauczycieli i rodziców przed nowymi wyzwaniami wychowawczymi.
Moje obserwacje skłoniły mnie do opracowania niniejszej innowacji, w ramach prowadzonych zajęć - plastycznych, muzycznych i teatralnych, mam nadzieję zmotywować dzieci do wysiłku intelektualnego i współpracy w grupie, a przez to poprawić ich zdolność koncentrowania uwagi. "

Joanna Roj
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.