Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Inne

Projekty i innowacje realizowane w szkole

Rok szkolny 2020/2021

Innowacje
"Szkolne Przygody Fajniaków" - program edukacyjny
Klasa 2 b w I półroczu szkolnym bierze udział w akcji połączonej z konkursem "Szkolne Przygody Fajniaków". Jest to program skierowany do do klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkolnych oddziałów zerówkowych.
Program ma na celu pokazanie dzieciom magii natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia. W trakcie trwania projektu w czasie lekcji zostaną przeprowadzone zajęcia oparte na doświadczeniach i obserwacji zjawisk. Lekcje podzielone są na cztery filary tematyczne odpowiadające żywiołom natury, a każdemu patronują odpowiedni bohaterowie Gangu Fajniaków.

plakat
Innowacje
Program Szkolny Klub Sportowy
Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Program realizowany jest w naszej szkole postaci zajęć spotowych z siatkówki, prowadzonych przez panią Agatę Haupę.
plakat
Innowacje
"W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?" - projekt edukacyjny
Klasa II b bierze udział w projekcie "W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?". Podczas lekcji uczniowie prowadzić będą doświadczenia i obserwacje, które przybliżą im podstawowe informacje o przestrzeni kosmicznej. Poznają planety Układu Słonecznego, spróbują zaobserwować spadające gwiazdy oraz dowiedzą się, czym są strefy czasowe. Uczestnicząc w projekcie, dzieci wzmocnią umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozwiną swoją ciekawość.
Projekt realizowany jest dzięki fundacji Uniwersytet Dzieci.
plakat
Innowacje
„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III - educja II
Pani Marzena Fischer oraz Pani Joanna Sawicka-Wymazała (kl. II a) już drugi rok biorą udział w innowacji pedagogicznej mającej na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej. W tym roku do projektu dołączyła Pani Aleksandra Kozak (kl. II b).
Projekt opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.
plakat plakat3
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.