Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Inne

Projekty i innowacje realizowane w szkole

Rok szkolny 2022/2023

Innowacje
Innowacja Pedagogiczna - KRAINA INNOWACJI
Jako cel nadrzędny przyjmuje się rozpalenie w uczniach fascynacji słowem pisanym. Ukazanie czytania, jako formy relaksu, terapii i rozrywki, a nie tylko nauki. Wzbogacenie ich spojrzenia na książki i przekonanie o wartościach, które ze sobą niosą.
„Książko- przedstaw się!
Odczarowujemy czytanie”
Realizuje Joanna Roj, Joanna Łękawska-Krótki

plakat
Innowacje
Świetlicowy Klub Włóczykija - lekcje w terenie
Jest to cykl wycieczek (raz w miesiącu) - lekcji w terenie dla wychowanków świetlicy w ZSP nr 1 przy współpracy Organizatora Wypoczynku Dzieci i Młodzieży "Pinokio".
Inicjatywa wychowawców świetlicy

plakat
Innowacje
Innowacja pedagogiczna "Robocikowe szaleństwo"
Klasa 1b bierze udział w innowacji pedagogicznej prowadzonej przez p. Aleksandrę Kozak.
Celem programu jest wsparcie rozwoju uczniów poprzez zajęcia programowania i robotyki już od najmłodszych lat w trzech kluczowych obszarach: rozwój kompetencji STEAM, rozwój społeczny oraz interdyscyplinarny.
Na zajęciach dzieci będą pracowały z robotami Photon oraz klockami Lego Education Spike Essential Set.

plakat
Innowacje
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką"
Klasa 1b bierze udział w projekcie edukacyjnym "Zabawa sztuką"
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
Spośród zaproponowanych zadań klasa realizuje co najmniej 5 zadań związanych ze sztuką.
Opiekun: Aleksandra Kozak

plakat
Innowacje
Akademia Leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie?
Klasa 1b bierze udział w projekcie edukacyjnym "Akademia Leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie?"
Podczas lekcji uczniowie poszerzą wiedzę o znaczeniu lasu dla roślin, zwierząt i ludzi. Będą uczestniczyć w wielu aktywnościach badawczych - także w terenie.
Projekt realizowany jest dzięki fundacji Uniwersytet Dzieci.
Opiekun: Aleksandra Kozak

plakat
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.