Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium na rok szkolny 2022/2023

01.09.2022
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Klasy IV-VIII godz. 9:00, klasy I - 9:30, klasy II-III godz.10:00;
06.09.2022
- zebrania z rodzicami: klasy IV-VIII godz. 17:30, klasy I-III godz. 16:30;
14.10.2022
- Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych;
09.12.2022
- powiadomienie o ocenach prognozowanych oraz z zachowania na zakończenie I semestru nauki.
Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie I semestru nauki;
13.12.2022
- konsultacje indywidualne dla rodziców, klasy I-VIII godz. 17:00-18:00
23.12-01.01.2023
- zimowa przerwa świąteczna;
10.01.2023
- konferencja klasyfikacyjna na zakończenie I semestru;
16.01-29.01.2023
- ferie zimowe;
31.01.2023
- konferencja plenarna podsumowująca I-sze półrocze;
07.02.2023
- zebranie z roidzicami klas I-III, godz. 16:30;
03-05.04.2023
- rekolekcje parafialne;
06-11.04.2023
- wiosenna przerwa świąteczna
12.05.2023
- powiadomienie rodziców o wszystkich prognozowanych ocenach przedmiotowych oraz z zachowania.
Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie roku szkolnego.
16.05.2023
- konsultacje indywidualne dla rodziców, klasy I-VIII godz. 17:00-18:00
23-25.05.2023
- Egzamin Ósmoklasisty;
19.06.2023
- konferencja klasyfikacyjna;
23.06.2023
- konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny
23.06.2023
- zakończenie roku szkolnego 2022/2023;
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:31.10.22, 02.05.23, 22-26.05.23, 09.06.23
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.