Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium na rok szkolny 2023/2024

04.09.2023
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Klasy IV-VIII godz. 9:00, klasy I-III godz.10:00;
19.09.2023
- zebrania z rodzicami: klasy IV-VIII godz. 17:30, klasy I-III godz. 16:30;
15.12.2023
- powiadomienie o ocenach prognozowanych oraz z zachowania na zakończenie I semestru nauki.
Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie I semestru nauki;
19.12.2023
- konsultacje indywidualne dla rodziców, klasy I-VIII godz. 16:30-17:30
23.12-01.01.2024
- zimowa przerwa świąteczna;
16.01.2024
- konferencja klasyfikacyjna na zakończenie I semestru;
23.01.2024
- konferencja plenarna podsumowująca I-sze półrocze;
29.01-11.02.2024
- ferie zimowe;
25-27.03.2024
- rekolekcje parafialne;
28.03-02.04.2024
- wiosenna przerwa świąteczna
10.05.2024
- powiadomienie rodziców o wszystkich prognozowanych ocenach przedmiotowych oraz z zachowania.
Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie roku szkolnego.
14.05.2024
- konsultacje indywidualne dla rodziców, klasy I-VIII godz. 16:30-17:30
14-16.05.2024
- Egzamin Ósmoklasisty;
14.06.2024
- konferencja klasyfikacyjna;
21.06.2024
- konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny
21.06.2024
- zakończenie roku szkolnego 2023/2024;
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2023, 03.11.2023, 02.05.2024, 13.05.2024, 14,15,16.05.2024, 31.05.2024
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.