Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium na rok szkolny 2021/2022

01.09.2021
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Klasy IV-VIII godz. 8:00, klasy I-III godz.9:00;
07.09.2021
- zebrania z rodzicami: klasy IV-VIII godz. 16:00, klasy I-III godz. 18:00;
14.10.2021
- Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych;
26.10.2021
- konsultacje indywidualne dla rodziców godz. 16.00- 17.00,
konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotowym.
21.12.2021
- konsultacje indywidualne dla rodziców, klasy I-III godz. 16:00, klasy IV-VIII godz. 17:00.
Powiadomienie o ocenach prognozowanych oraz z zachowania na zakończenie I semestru nauki.
Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie I semestru nauki;
23.12-02.01.2022
- zimowa przerwa świąteczna;
25.01.2022
- konferencja klasyfikacyjna na zakończenie I semestru;
01.02.2022
- konferencja plenarna podsumowująca I-sze półrocze;
14.02-27.02.2022
- ferie zimowe;
22.03.2022
- konsultacje indywidualne dla rodziców godz. 16.00-17.00,
konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotowym.
11-13.04.2022
- rekolekcje parafialne;
14-19.04.2022
- wiosenna przerwa świąteczna
24-26.05.2022
- Egzamin Ósmoklasisty;
17.05.2022
- konsultacje indywidualne dla rodziców, klasy IV- VIII godz. 16.00, klasy I- III godz. 17.00.
Powiadomienie rodziców o wszystkich prognozowanych ocenach przedmiotowych oraz z zachowania.
Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie roku szkolnego.
20.06.2022
- konferencja klasyfikacyjna;
24.06.2022
- konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny
24.06.2022
- zakończenie roku szkolnego 2021/2022;
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
12.11.2021, 07.01.2022, 02.05.2022, 23.05.2022, 24-26.05.2022(egzaminy), 17.06.2022
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.