Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium na rok szkolny 2018/2019.

03.09.2018
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
11.09.2018
- zebrania z rodzicami: klasy I-III godz. 16:30, klasy IV-VIII godz. 18:00
13.11.2018
- konsultacje indywidualne dla rodziców: klasy I-III godz. 16:30 - 17:30, klasy IV-VIII godz. 17:30 - 18:30
11.12.2018
- zebrania z rodzicami: klasy IV – VIII godz. 16:30, klasy I – III godz. 18:00;
powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie I semestru nauki;
24-31.12.2018
- zimowa przerwa świąteczna;
15.01.2019
- konferencja klasyfikacyjna;
15.01.2019
- zakończenie I semestru;
22.01.2019
- zebrania z rodzicami: klasy I-III godz. 16:30, klasy IV-VIII godz. 18:00; powiadomienie o wyniku klasyfikacji śródrocznej;
29.01.2019
- konferencja plenarna podsumowująca I-sze półrocze
11-24.02.2019
- ferie zimowe
19.03.2019
- konsultacje indywidualne dla rodziców: klasy I-III godz. 16:30 - 17:30, klasy IV-VIII godz. 17:30 - 18:30
15-17.04.2019
- Egzamin Ósmoklasisty;
04.2019
- rekolekcje parafialne;
18-23.04.2019
- wiosenna przerwa świąteczna
07.05.2019
- zebrania z rodzicami: klasy IV – VIII godz. 16:30, klasy I – III godz. 18:00;
powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie II semestru nauki;
24.05.2019
- powiadomienie rodziców o wszystkich prognozowanych ocenach przedmiotowych oraz z zachowania
14.06.2019
- konferencja klasyfikacyjna;
19.06.2019
- zakończenie roku szkolnego 2018/2019;
21.06.2019
- konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 02.11.2018, 21-22.03.2019, 15-17.04.2019 (egzamin ósmoklasisty), 30.04.2019, 02.05.2019
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.