Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium na rok szkolny 2017/2018.

04.09.2017
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
12.09.2017
- zebrania z rodzicami: klasy I-II godz. 16:00, klasy IV-VII godz. 17:00
07.11.2017
- konsultacje indywidualne dla rodziców: klasy I-II godz. 16:00 - 17:00, klasy IV-VII godz. 17:15 - 18:15
12.12.2017
- zebrania z rodzicami: klasy I – III godz. 16:00, klasy IV – VII godz. 17:00;
powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie I semestru nauki;
12.12.2017
- Jarmark Świąteczny w czasie zebrań z rodzicami
23-31.12.2017
- zimowa przerwa świąteczna;
23.01.2018
- konferencja klasyfikacyjna;
23.01.2018
- zebrania z rodzicami: klasy I-III godz. 16:00, klasy IV-VII godz. 17:00; powiadomienie o wyniku klasyfikacji śródrocznej;
26.01.2018
- zakończenie I-go semestru
29.01. - 11.02.2018
- ferie zimowe
13.02.2018
- konferencja plenarna podsumowująca I-sze półrocze
20.03.2018
- konsultacje indywidualne dla rodziców: klasy I-II godz. 16:00 - 17:00, klasy IV-VII godz. 17:15 - 18:15
26–28.03.2018
- rekolekcje parafialne;
29.03. - 03.04.2018
- wiosenna przerwa świąteczna
08.05.2018
- zebrania z rodzicami: klasy I – III godz. 16:00, klasy IV – VII godz. 17:00;
powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie II semestru nauki;
29.05.2018
- powiadomienie rodziców o wszystkich prognozowanych ocenach przedmiotowych oraz z zachowania
05.06.2018
- konsultacje indywidualne dla rodziców: klasy I-II godz. 16:00 - 17:00, klasy IV-VII godz. 17:15 - 18:15
12.06.2018
- konferencja klasyfikacyjna;
22.06.2018
- konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny
22.06.2018
- zakończenie roku szkolnego 2017/2018;
Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 2.05.2018, 1.06.2018;
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.