Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Ogloszenia

Ogłoszenia

Aktualnosci_m
Szanowni Państwo Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 (nie przedszkola!)

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gliwice uchwały Nr XLI/855/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych informuję, że w pkt. 8 ww.  uchwały, zostało  ujęte przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 16. Niniejsza uchwała nie wpływa w żaden sposób na sytuację uczniów Szkoły Podstawowej nr 16. Ma ona na celu wyłącznie uporządkowanie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Formalnej likwidacji ulegną oddziały przedszkolne puste, do których nie uczęszczają przedszkolaki.

W szkole nadal będą funkcjonowały oddziały przedszkolne, będące w strukturze Przedszkola Miejskiego nr 2, znajdującego się w naszym zespole. Podjęta uchwała nie wpłynie zatem na zmniejszenie liczby miejsc dla dzieci przedszkolnych.

W związku z powyższym  uzasadniona jest formalna likwidacja oddziałów przedszkolnych znajdujących się w strukturze szkoły.

https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/13677.pdf 

Z poważaniem Beata Bednarczyk dyrektor ZSP1
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.