Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Laboratoria_m
Laboratoria przyszłości
Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Inne_m
Destination Imagination
Najbardziej kreatywny program edukacyjny.

Inne_m
Programy i innowacje w szkole
Projekty i programy w których bierzemy udział - miejskie i ogólnopolskie.

Samorząd_m
Gazetka szkolna
Informacje o tym co mają do powiedzenia nasi uczniowie.

Wolontariat_m
Klub Wolontariatu
Działalność naszych uczniów w klubie
Swietlica_ow_m
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza
Wiadomości o tym kiedy i czym się zajmujemy.

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.