Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Stołówka

Stołówska szkolna

Podstawą korzystania z posiłków w stołówce szkolnej jest wypełniona karta zgłoszenia na stołówkę szkolną.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia ucznia na stołówkę (pdf)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach informuje, że w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków, z dniem 1 września 2021r stawka żywieniowa dla uczniów SP 16 wyniesie:

Obiad - 5,00zł

Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:30.

Odpłatność za obiady uiszczana jest do 10-go każdego miesiąca na konto:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Gliwice ul. Kilińskiego 1.

Nr rachunku: 46 1160 2202 0000 0005 0804 3296

Warunkiem odliczenia kwoty za dany dzień jest zgłoszenie nieobecność dziecka u intendenta lub w sekretariacie szkoły, osobiście lub telefonicznie do godziny 9 – tej danego dnia.

Z regulaminem stołówki szkolnej można zapoznać się tutaj (pdf) lub w świetlicy szkolnej.

W wypadku rezygnacji ucznia ze stołówki nalezy wypełnić kartę:Rezygnacja ucznia ze stołówki szkolnej

Jadłospisy: 20.11-24.11.23

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.