Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Stołówka

Stołówska szkolna

Podstawą korzystania z posiłków w stołówce szkolnej jest wypełniona karta zgłoszenia na stołówkę szkolną.

Wysokość opłaty dziennej za posiłek wynosi 3,50zł/obiad.

Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach od 12:00 do 13:30.

Odpłatność za obiady uiszczana jest do 10-go każdego miesiąca na konto:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Gliwice ul. Kilińskiego 1.

Nr rachunku: 72 1050 1285 1000 0002 0348 3144

Warunkiem odliczenia kwoty za dany dzień jest zgłoszenie nieobecność dziecka u intendenta lub w sekretariacie szkoły, osobiście lub telefonicznie do godziny 9 – tej danego dnia.

Z regulaminem stołówki szkolnej można zapoznać się tutaj lub w świetlicy szkolnej.

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.