Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Świetlica OW

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

Świetlica istnieje już od 2002 r. Aktualnie świetlica realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wychowawcami świetlicy jest mgr Dagmara Cąpała-Marek oraz mgr Katarzyna Godzieba.

Program świetlicy realizowany jest dwa razy w tygodniu: w poniedziałki oraz wtorki od godz. 13:30 do godz. 16:30.

W czasie tych godzin dzieci biorą aktywny udział w takich zajęciach jak:

  • zajęcia z zastosowaniem komputerów oraz różnorodnych zajęć technicznych sprzyjających rozwojowi osobistemu,
  • zajęcia sportowe oraz zajęcia rekreacyjne (aerobik, gry sportowe, ruchowe, piłka nożna, siatkówka),
  • zajęcia plastyczne, redakcyjne, udział w życiu środowiska, uczestnictwo w spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych itd.,
  • gry i zabawy świetlicowe, prace na rzecz świetlicy i środowiska,
  • zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki,
  • wyrabianie nawyku obowiązku poprzez wdrażanie do systematycznego odrabiania zadań domowych, nauki własnej,
  • wspólne obchodzenie różnych uroczystości i świąt.
  • 31 maja 2017 r reprezentacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej zdobyła I miejsce na V Wiosennej Spartakiadzie Świetlicowej, która odbyła się w SP nr 23. Serdecznie gratulujemy sukcesu!
    ZSP 1

    Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

     

    Informacje kontaktowe

    Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
      44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
      32 2304688
      32 2304688
      sekretariat@zsp1.gliwice.eu
    Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
    Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.