Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Zapowiedzi

Zapowiedzi

Aktualnosci_m
Konkursy szkolne
05 październik 2018
1. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "ZOBACZ MÓJ ŚWIAT W 2018 ROKU".
Celem konkursu jest: - kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
- kształtowanie świadomości ekologicznej, historycznej
- potrzeba artystycznej ekspresji.
Temat pracy: KAPSUŁA CZASU. ZOBACZ MÓJ ŚWIAT W 2018 ROKU.
Konkurs szkolny przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w kategoriach wiekowych:
- Klasy 1 – 3.
- Klasy 4 – 6.
- Klasy 7 – 8.
Technika pracy – malarstwo, rysunek.
Format pracy:
- klasy 1 – 3 – format A4
- klasy 4 – 8 – format A3.
Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, należy oddać do 29.10.2018 (poniedziałek) do pani J. Klebanowicz.
Jury konkursu w składzie: przewodnicząca: J. Klebanowicz, K. Białek, D. Grzybowska, ogłosi wyniki konkursu w dniu 9.11.2018 roku w czasie akademii. Najlepsze prace w każdej z kategorii zostaną złożone w szkolnej kapsule czasu. Autorzy prac otrzymają nagrody.

2. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO flag Polski na stulecie niepodległości.
Celem konkursu jest:
- rozwijanie inwencji twórczej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Gliwicach,
- uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- kształtowanie postawy szacunku do barw narodowych.
Konkurs szkolny przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola w kategoriach wiekowych:
- Przedszkolaki.
- Klasy 1 – 3.
- Klasy 4 – 8.
Praca ma przedstawiać flagę Rzeczpospolitej Polskiej.
Technika pracy – dowolna.
Format pracy:
- Przedszkolaki oraz klasy 1 – 3 – format A4
- klasy 4 – 8 – format A4 lub A3.
Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, można oddawać codziennie od 8.10.2018 do 05.11.2018 (poniedziałek) do pana K. Białka. Ilość flag będzie odliczana na bieżąco, na drzwiach sali nr 14.
Jury konkursu w składzie: przewodniczący: K. Białek, J. Klebanowicz, A. Kanach - Iwanow ogłosi wyniki konkursu w dniu 9.11.2018 roku w czasie akademii. Najlepsze prace w każdej z kategorii zostaną złożone w szkolnej kapsule czasu.
Za udział w konkursie można otrzymać ocenę z historii.


Aktualnosci_m
Konkursy plastyczne
03 październik 2018
1. Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Rzeka - dziedzictwo natury,kultury i tradycji”
Tematem konkursu są polskie rzeki - ukazanie ich piękna i majestatu o różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Technika: dowolna płaska, malarstwo, rysunek, kolaż (bez użycia materiałów sypkich,nietrwałych)
Format pracy: A-3
Termin oddania: 10.11.18 do p.J.Klebanowicz
Pamiętajcie,żeby pracę wykonać SAMODZIELNIE!!!

2. Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kalendarz 2019”
Tematyka prac powinna nawiązywać do własnych zainteresowań, mocnych stron, ulubionych zajęć autora.

Technika: dowolna płaska, malarstwo, rysunek, kolaż (bez użycia materiałów sypkich,nietrwałych)
Format pracy: A-3
Orientacja:pozioma!!!
Termin oddania:do 18.10.18 do p.J.Klebanowicz
Pamiętajcie,żeby pracę wykonać SAMODZIELNIE!!!
Aktualnosci_m
Wolontariat
02 październik 2018
Zapraszam do Szkolnego Koło Wolontariatu wszystkich uczniów, którzy mają masę pozytywnej energii, otwarte serce, tych którzy swój wolny czas chcą poświęcić, by nieść bezinteresowną pomoc innym. Spotkania odbywać się będą w ostatni poniedziałek miesiąca o 16.30 w sali 23.
Zapisy od jutra w s.23. Zapraszam. E.Czenczek
Aktualnosci_m
"Bibliogranie"
25 wrzesień 2018
Klub Gier Planszowych serdecznie zaprasza na turniej gier! Zapraszamy wszystkich chętnych 16.10.2018 o godz. 14:30, w sali nr 18.
Wszystkie pytania można kierować do pani Aleksandry Kozak. W1

Aktualnosci_m
Szkolny dzwonek
25 wrzesień 2018
23 października 2018 roku w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 odbędzie się X Miejski Festiwal Piosenki Szkolnej „Szkolny Dzwonek”. W festiwalu tym wezmą udział soliści i zespoły z gliwickich szkół podstawowych. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch grupach: klasy I – III o godz. 9.00, a klasy IV – VIII o godz. 11.00.
Organizatorzy: B. Mrozowska, K. Białek, J. Klebanowicz
Aktualnosci_m
Konkursy polonistyczne
23 wrzesień 2018
Szanowni Państwo,
początek roku okazał się wyjątkowo obfity, jeśli chodzi o konkursy polonistyczne międzyszkolne czy wojewódzkie. Gorąco zachęcam do zmotywowania dzieci do udziału w przynajmniej jednym z nich. Sam udział w konkursie jest nagradzany dodatkową oceną z aktywności, bez względu na to, czy uczeń stanie na podium.
Poniżej kilka informacji o konkursach:

1. DLA KLAS 4-8
"Listy do przyszłości". Na prace czekam do końca września.
Uczestnik Konkursu ma napisać list do swojego rówieśnika z przyszłości, który dotyczyć będzie jednego z następujących tematów:
1) Jak spędza czas wolny;
2) Co chciałby robić, gdy dorośnie.
100 najlepszych listów wyłonionych w konkursie umieszczonych zostanie w Kapsule Czasu na Wawelu. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz zaproszenie na uroczystość na Zamku Królewskim na Wawelu.

2. DLA KLAS 4-8
Konkurs "Moja niepodległa" na wykonanie lapbooka.
Format A4, technika dowolna. Na prace czekam do 20 października.

3. DLA KLAS 4-8
Konkurs "Moja Polska niepodległa" na grę edukacyjną.
Konkurs dotyczy wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości na obszarze całego kraju oraz Małych Ojczyzn. Zadanie polega na przedstawieniu historii walki o suwerenność oraz postaci mających lokalny wkład w odzyskanie niepodległości.
Uczeń/zespół uczniowski (maksymalnie 3-osobowy) może nadesłać dowolną liczbę prac. Prace powinny być dostarczone w formie prototypu gry planszowej bądź towarzyskiej (np. makiety przestrzennej, planszy, kart, puzzli itp. umożliwiających praktyczne sprawdzenie propozycji konkursowych) oraz oprawy merytorycznej gry, zasad, instrukcji, ewentualnie przewodnika zawierającego informacje, z których uczestnicy będą korzystać w czasie rozgrywania partii.
Na prace czekam do 15 października br.

4. DLA KLAS 4-8
Konkurs "Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję..."
Zadanie konkursowe: Należy zaprezentować najpiękniejszy zakątek Polski w formie listu, kartki z pamiętnika lub opisu. Tekst ma zostać napisany na komputerze: czcionka Times New Roman rozmiar 14, max. 2 strony.
Na prace czekam do 15 października.

5. DLA KLAS 4-7
Konkurs "Echa mitologii we współczesnym świecie". Na prace czekam do 15 października br.

Zadanie konkursowe dla klas IV-V: Napisz opowiadanie. Temat: Bohaterowie z mitologii to postaci magiczne. Wyobraź sobie, że spotykasz jedną z nich w trakcie spaceru po parku. Napisz, o czym z nią porozmawiasz, co jej pokażesz, co zaproponujesz, co wspólnie zrobicie.
Praca ma być wydrukowana na kartce formatu A4, mile widziane ilustracje własnego autorstwa.

Zadanie konkursowe dla klas VI-VII: Napisz wypracowanie na temat: Echa mitologii we współczesnym świecie.
Praca ma być wydrukowana na kartce formatu A4, mile widziane ilustracje własnego autorstwa.

6. DLA KLAS 7-8
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Aby podobać się Bogu i ludziom” - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży.
Na prace czekam do 10 października.
Propozycje tematów dla uczniów – do wyboru :
1. Dla Boga i ojczyzny – pamiętnik osoby zaangażowanej w życie społeczności lokalnej.
2. „Ad maiora natus sum” – „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony” – rozwiń słowa św. Stanisława Kostki, pokazując możliwe drogi do świętości dla współczesnej młodzieży.
3. Wierność powołaniu – reportaż, wywiad lub inna forma publicystyczna.
4. „Kostka” znaczy „więcej” – rozwiń te słowa w dowolnej formie, odwołując się do życiorysów św. Mikołaja i św. Stanisława Kostki oraz własnych przemyśleń.
5. Tęsknota za niebem – w jaki sposób współcześnie należy przekazywać młodym ludziom Dobrą Nowinę? – dowolna forma literacka.
6. Współczesny świat potrzebuje sensu, współczesny świat potrzebuje świętych” - rozwiń te słowa w dowolnej formie , odwołując się do idei św. Mikołaja i św. Stanisława Kostki oraz własnych przemyśleń.
7. „Moja parafia ma różne oblicza”. Powołując się na konkretne przykłady, napisz, przed jakimi wyzwaniami staje współczesny Kościół i w jaki sposób duchowni uczestniczą w życiu społeczności lokalnej – artykuł , esej.
Praca napisana na komputerze, max. 4 strony A4.

Prócz powyższych konkursów odbędzie się, jak co roku, konkurs przedmiotowy z języka polskiego (w listopadzie) oraz dyktando niepodległościowe, które chętni uczniowie napiszą 9 października o godz. 13.

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji:
Katarzyna Trefler-Smyczek,Elżbieta Czenczek,Małgorzata Musiał
Aktualnosci_m
Zapraszamy na festyn
10 wrzesień 2018
W1

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.