Zasady obowiązujące w PM nr 2 mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 od 1 września 2020r.

Zasady obowiązujące z Przedszkolu Miejskim nr 2 w okresie pandemii COVID


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID 19 (docx)


PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GLIWICACH W CZASIE PANDEMII COVID 19 (pdf)


Zgody do podpisania (pdf)


Oświadczenia i deklaracje (pdf)