Dokumenty do pobrania

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (pdf)


Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 (pdf)


RODO - Klauzula informacyjna (pdf)


Upoważnienie do odbioru dziecka - 2 strony (pdf)


Procedura wejścia/wyjścia do budynku ZSP nr 1 (pdf)


Dokumenty dotyczące żywienia dzieci w przedszkolu (zip)


PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GLIWICACH W CZASIE PANDEMII COVID 19 (pdf)


Zgody do podpisania (pdf)


Oświadczenia i deklaracje (pdf)


Zmiana deklaracji pobytu i posiłków (docx) - zmian dokonuje się do 25 dnia miesiąca


Prośba rodziców o opiekę (docx)