Dokumenty do pobrania

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (pdf)


Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 (pdf)


RODO - Klauzula informacyjna (pdf)


Procedura wejścia/wyjścia do budynku ZSP nr 1 (pdf)


Upoważnienie do odbioru dziecka - 2 strony (pdf)


Dokumenty dotyczące żywienia dzieci

Pakiet dokumentów dotyczących żywienia dzieci w przedszkolu (zip)


Zmiana deklaracji pobytu i posiłków (docx) - zmian dokonuje się do 25 dnia miesiąca


Dokumenty dotyczące COVID-19

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GLIWICACH W CZASIE PANDEMII COVID 19 (pdf)


Prośba rodziców o opiekę (docx)