Dokumenty do pobrania

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (pdf)


Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 (pdf)


RODO - Klauzula informacyjna (pdf)


Procedura wejścia/wyjścia do budynku ZSP nr 1 (pdf)


Upoważnienie do odbioru dziecka - 2 strony (pdf)


Dokumenty dotyczące żywienia dzieci - 2023/2024

Pakiet dokumentów dotyczących żywienia dzieci w przedszkolu (zip)


Zmiana deklaracji pobytu i posiłków (pdf) - zmian dokonuje się do 25 dnia miesiąca