Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2019

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym


Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola


Rekrutacja na rok szkolny 2020/21
W dniu 16.04.2020r. o godz. 9.00 na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
Od dnia 16.04.-24.04.2020 do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli są zobowiązani potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej jednostki.
Potwierdzenie woli uczęszczania do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach należy dokonać drogą elektroniczną.
Druki należy przesłać pod adres sekretariat@zsp1.gliwice.eu.
Druki potwierdzenia woli można pobrać na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja lub pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice w zakładce Pliki do pobrania.
Nie złożenie potwierdzenia woli w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Zasady rekrutracji do przedszkola


Aktualizacja z dnia 25 marca 2020r
W związku z wydłużeniem okresu zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach proponujemy utrzymanie harmonogramu dotyczącego procesu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, tj. etap zbierania wniosków do 8 kwietnia oraz ostatecznej weryfikacji do 10 kwietnia.
Dokumenty proszę przesyłać na adres mailowy sekretariat@zsp1.gliwice.eu w formie skanów lub fotografii dokumentów (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w oryginale) lub można wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przed głównym wejściem do budynku Zespołu w godzinach 8:00-13:00.

Aktualizacja z dnia 16 marca 2020 r
W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja ZSP 1 w Gliwicach informuje, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach prowadzona jest elektronicznie pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice. Należy jej dokonać poprzez stronę Urzędu Miasta Gliwice. Po zarejestrowaniu się w systemie elektronicznym dokumenty należy wydrukować i w formie papierowej dostarczyć do sekretariatu nie wcześniej niż po okresie zawieszenia zajęć czyli na chwilę obecną po 26 marca 2020 r.
Z poważaniem
Beata Bednarczyk
Dyrektor ZSP1 w Gliwicach

Aktualizacja z dnia 14 marca 2020r
UWAGA!
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informujemy, że w dniach 16 – 25 marca 2020, rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie TYLKO na platformie internetowej i jedynie w zakresie możliwości wygenerowania i wydrukowania wniosku! Wnioski pisemne (wydrukowane "na papierze"), będą ponownie przyjmowane w przedszkolach i sekretariatach szkół, dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia pracy placówek oświatowych (w terminie od 26 marca do 8 kwietnia 2020). Elektroniczny system wspierający rekrutację jest cały czas dostępny w okresie zamknięcia placówek. Pozwala to m.in. na zapoznanie się z ofertą placówek wychowania przedszkolnego i wygenerowanie wniosku.