Aktualności

2019/06/18

DRODZY RODZICE!!!

W związku ze zbliżającym się remontem od 21.06. 2019 (piątek) dzieci z grup I i II będą przebywać w salach grup starszych 3,4 i 5.
Prosimy wchodzić wejściem dla grup starszych (od strony parkingu – domofon nr 3,4,5).
Prosimy również o zabranie wszystkich rzeczy dzieci z szafek w szatni grup młodszych I i II do środy 19.06.2019.
Za utrudnienia przepraszamy.

2019/06/07

Turniej gry "Mały Książę"

Dnia 5.06 w grupie Żabek oraz 7.06 w grupie Kotków odbył się turniej gry "Mały Książę. Stwórz mi planetę". W turnieju wzięły udział całe grupy. Każdy miał za zadanie ułożyć z "kafelków" planetę i zdobyć jak najwięcej punktów. Gratulujemy wszystkim udziału! Zwycięscy otrzymali nagrody.

2019/06/05

Procedury bezpieczeństwa

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach informuje, że w placówce obowiązują następujące procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:

1. Zagrożenia zewnętrzne
1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu.
1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły.
1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego.
1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku.
1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.

2. Zagrożenia wewnętrzne
2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. Fali.
2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych.
2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole.
2.5 Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.
2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów.
2.7 Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole.
2.8 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole.
2.9 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego.
2.10 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego.

3. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:
3.1 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych.
3.2 Cyberprzemoc.
3.3 Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły.
3.4 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu.
3.5 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią.
3.6 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich.
3.7 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam.
3.8 Łamanie prawa autorskiego.
3.9 Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów.

Z procedurami można zapoznać się w gabinecie Dyrektora, w godzinach jego urzędowania i/lub po uprzednim umówieniu się.

Informuję również o możliwości korzystania z pomocy osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:
1. Na terenie ZSP 1 - pedagog szkolny Olga Jankowska ( pn. 9.00 – 11.00, 12.30-14.30, wt. 8.00 – 13.30, śr. 8.00 – 13. 30, czw. 9.00 – 14. 30, pt. 8.00 – 10.00 ). Proponujemy: porady, konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych. Prowadzimy terapię uczniów z ryzyka dysleksji, a także terapię pedagogiczną.
2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach, ul. Warszawska 35 a tel. ( 32) 231 05 69 www. poradnia. gliwice.pl. Publiczna placówka oświatowa prowadząca działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Wizyty nie wymagają skierowania i usługi są bezpłatne.
3. Focus Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju w Gliwicach, ul. Piwna 17 C, tel. 660 701 413 https://wspomaganie-rozwoju.pl/. Świadczy pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, psychiatryczną, fizjoterapeutyczną z zakresu SI. Część usług jest finansowana z NFZ. W ramach NFZ do psychologa potrzebne jest skierowanie.
4. Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”, Gliwice ul. Młyńska 8 tel. (32 ) 332 19 36 http://www.czpfeniks.pl/gliwice.html. Świadczy pomoc psychiatryczną, neurologiczną, psychologiczną dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ.
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sośnicy, ul. Sikorskiego 134. Do ośrodka można zgłosić się bez skierowania we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych. Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Zakres usług obejmuje pomoc psychologiczną, socjalną, pedagogiczną, psychiatryczną, prawną.

Dyrektor ZSP 1 w Gliwicach
Beata Bednarczyk

2019/05/07

DYŻUR WAKACYJNY

Od dnia 9.05.2018r. można zgłaszać się do wychowawców po „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola miejskiego / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dyżurującego w miesiącu lipiec, sierpień * 2019 r.”
Wypełnioną „Kartę …” należy złożyć w wybranym przedszkolu pełniącym dyżur w danym miesiącu wakacyjnym.
Przypominamy, że nasze przedszkole jest w wakacje nieczynne ze względu na remont. Lista przedszkoli dyżurujących w wakacje.

2019/05/06

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W dniu 9.05.2019 (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców.
Plan zebrania:
- godz. 17.00 – spotkanie ogólne w Świetlicy szkolnej,
- godz. 17.30 – spotkanie z wychowawcami w salach poszczególnych grup:
gr. I – p. Katarzyna Godzieba – sala nr 9
gr. II – p. Edyta Mikocka – sala nr 10
gr. III – p. Aleksandra Kozak – sala nr 3
gr IV – p. Anna Skubisz – sala nr 5
gr V – p. Małgorzata Główczyk – sala nr 4

W grupach IV i V nauczyciele przekażą informację o gotowości szkolnej dzieci – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

2019/04/25

Zawieszenie strajku

W związku z zawieszeniem akcji strajkowej, od 29.04.2019 r. (poniedziałek) zajęcia w szkole i przedszkolu odbędą się wg planu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zrozumienie i wsparcie w czasie strajku.

2019/04/25

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, że od 15.05-31.05.2019r. w godz. 8.00-16.00, należy zgłosić się do Księgowości w celu podpisania „Deklaracji pobytu i żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 2”.
„Deklarację…” podpisują rodzice dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola, a także rodzice dzieci nowo przyjętych.

2019/04/15

UWAGA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA !!!

Informujemy, że w dniach 16.04-25.04.2019r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na nowy rok szkolny 2019/20 muszą zgłosić się w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
Potwierdzić wolę można w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w godzinach 7.30-15.30.
Na potwierdzeniu muszą być podpisy obojga rodziców.
Nie zgłoszenie się w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

2019/04/08

WAŻNE!

W1

2019/04/05

Aktualności oświatowe

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami oświatowymi na stronie Gliwic - link.
W1

2019/04/05

Akcja strajkowa

Szanowni Państwo,
W związku z brakiem porozumienia Rządu ze Związkami Zawodowymi z przykrością informuję, że w dniu 8 kwietnia 2019r. w ZSP1 (szkole i przedszkolu) rozpocznie się akcja strajkowa. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne zostaną zawieszone. Zwracam się do Państwa z prośbą o w miarę możliwości zapewnienie opieki swoim dzieciom.
O przebiegu i zwrotach w akcji strajkowej będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez stronę Internetową, Dziennik Elektroniczny oraz ogłoszenia na drzwiach budynków.
Za uniedogodnienia przepraszam.
Z wyrazami szacunku
Beata Bednarczyk
Dyrektor ZSP1

2019/04/05

Opieka nad dziećmi w czasie strajku

Szanowni Państwo
W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i aktualną interpretacją ZUS, za czas nieobecności pracownika w pracy w związku ze strajkiem nauczycieli, nie będzie przysługiwał zasiłek wypłacany przez ZUS, ponieważ:
"do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia."
Rodzice mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie).
Drodzy rodzice bardzo przepraszam za zamieszanie Wam w głowach. Informuję Państwa, że z danych uzyskanych w dniu dzisiejszym wynika, że w akcji strajkowej nie bierze udziału jedynie kadra kierownicza naszego zespołu. Jeszcze raz przepraszam za chaos informacyjny i proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.
Z wyrazami szacunku
Beata Bednarczyk
Dyrektor ZSP1

2019/04/05

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

W1

2019/03/29

Strajk w oświacie

Szanowni Państwo,
zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystępują do protestu.

Obecnie dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym. Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku.

Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki, będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły.

Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu. W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych i drugich w szkołach, dyrektorzy już rozpoczęli analizę kadrową i działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.

W ostateczności - przy braku możliwości zapewnienia opieki - rodzice zostaną o tym poinformowani na początku przyszłego tygodnia, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

Z poważaniem
Mariusz Kucharz
Naczelnik Wydziału Edukacji

2019/02/28

Dzień otwarty


2019/02/25

Rekrutacja do przedszkoli - najważniejsze informacje w pigułce

Zasady rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 2 - w pliku

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2019/2020 dostępne są pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2019_233.pdf"

Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku:
https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf

2019/02/07

REKRUTACJA 2019/2020
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 12 marca 2019 r. Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek a następnie wydrukować go i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 12 marca 2019 r. (godz. 9.00) do 26 marca br. (do godz. 15.00) w rekrutacji podstawowej oraz od 29 lipca br. (godz. 9.00) do 2 sierpnia br. (do godz. 15.00) w rekrutacji uzupełniającej.
Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 4 marca br. do 11 marca br.– wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

2019/02/04

Dyżury wakacyjne
Informujemy, iż w tym roku szkolnym nasze przedszkole w miesiącach lipcu i sierpniu jest nieczynne w związku z zaplanowanym remontem parteru.
Dyżury pełnią przedszkola zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej przedszkola.
Rekrutacja na wakacje odbędzie się w maju. Będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dyżury w lipcu i sierpniu

2019/02/01

Bal przebierańców


2019/01/31

Rekrutacja do przedszkoli

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2019/2020 dostępne są pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2019_233.pdf"

Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku:
https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf

Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) - rozdział 6.

2019/01/31

Bezpłatne przejazdy koleją "Ferie 2019"Więcej szczegółów.

2019/01/23

APEL DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice!
W ostatnim czasie zaczęły nasilać się zachorowania na różnego rodzaju wirusy.
W związku z tym apelujemy o rozwagę i poszanowanie zdrowia dzieci oraz pracowników placówki. Prosimy o nieprzyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola. Dziecko chore powinno trafić do lekarza i pozostać w zaciszu domowym.
Kaszel, katar, gorączka to też choroba! Jeżeli dziecko gorączkowało w nocy raczej w przedszkolu nie poczuje się lepiej.
Nie tylko pracownicy placówki odpowiadają za bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki Państwa dzieci.
Państwo też za to odpowiadacie.

2019/01/22

Wyjście do teatru

W dniu 29.01.2019 (wtorek) dzieci z grupy II i III wychodzą do Mrowiska na przedstawienie teatralne pt. „Brzechwolandia” w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Koszt biletu 18.00 zł., płatne u wychowawcy do dnia 28.01.2019. Wychodzimy po śniadaniu ok godz. 9.30, wracamy na obiad. Prosimy ubrać dzieci odpowiednio do pogody. Idziemy pieszo.

2019/01/14

Kolejny turniej gier

Już od lutego grupa Żabek weźmie udział w 5 miesięcznym projekcie "Ekspedycja w świat żywiołów". Razem z innymi gliwickimi przedszkolami poznamy moc i znaczenie żywiołów. Rozpoczynamy gorąco, bo ogniem.
Życzenia

2019/01/11

Kolejny turniej gier

Dzisiaj odbył się kolejny turniej gier planszowych tym razem w grupie Kotków. Najlepszymi z Zagadkach Smoka Obiboka okazali się: Artur, Marta oraz Mateusz W. Gratulujemy!

2019/01/02

Dzień Babci i Dziadka

DRODZY RODZICE!!!
Nasze przedszkole organizuje uroczystości z okazji DNIA BABCI I DZIADKA.

Grupa V (Kotki) - 21.01.2019r.
Grupa III (Żabki)– 22.01.2019r.
Grupa IV (Biedronki) – 23.01.2019r.
Grupa I (Pszczółki) – 24.01.2019r.
Grupa II (Misiaki) – 25.01.2019r.

Uroczystości rozpoczynają się o godz. 9:45 .
Bardzo prosimy rodziców o odświętne ubranie dzieci oraz zorganizowanie poczęstunku.

POCZĘSTUNEK:
Kawa, herbata, cukier, soki, ciasto, ciasteczka, serwetki, naczynia jednorazowe.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie, co zostanie przyniesione.
Proszę o przynoszenie rzeczy najpóźniej dzień przed uroczystością.
(ciasto pokrojone – w dzień występu, do godz. 8:30).

WAŻNA INFORMACJA:
Jeżeli babcia lub dziadek będą chcieli zabrać dziecko po uroczystości do domu prosimy poinformować wcześniej wychowawcę.
Bardzo prosimy wszystkich gości o obuwie zmienne.

2018/12/21

Wesołych Świąt!

Życzenia

2018/12/21

Jak minął przedświąteczny tydzień

18.12 - Grupa Żabek z panią Olą wystąpiła z Jasełkami dla osób starszych i samotnych.
19.12 - całe przedszkole wspólnie uczestniczyło w Wigilijnym obiedzie, dzieliliśmy się również opłatkiem
20.12 - wieczorem odbyło się Rodzinne Kolędowanie na którym grupa Biedronek z panią Anią wystąpiła ze swoimi Jasełkami
21.12 - wszystkie grupy wzięły udział w I Festiwalu Kolęd zorganizowanym przez cały Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

2018/12/14

XIX Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych

Pojawiły się wyniki XIX Międzyszkolnego Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych. Z dumą oznajmiamy, że grupa pani Oli (Żabki) zajęła II miejsce! Oprócz tego dotrzymaliśmy liczne nagrody indywidualne. Gratulujemy: Dominikowi, Jasiowi, Hani N., Karolowi K., oraz Toli, którzy zostali wyróżnieni za wspaniałą dykcję :) Zdjęcia z przedstawienia można zobaczyć na stronie przedszkola w Galerii. Będą jeszcze systematycznie uzupełniane.

2018/12/14

Turniej gry

"Zagadki Smoka Obiboka" - grupa Żabek rozegrała swój pierwszy turniej w tym roku w Klubie Gier Planszowych. Kto najszybciej odgadnie zagadkę? Kto domyśli się o co chodzi? O to przede wszystkim chodziło w grze. Najlepszymi w zagadkach okazały się: I miejsce - Tola, II miejsce - Ola, III miejsce - Zuzia. Serdecznie gratulujemy!

2018/12/07

Pan Orkiestra

Drodzy Rodzice!
We wtorek tj.11.12.2018r. gościmy Pana Orkiestrę, który wspólnie będzie kolędował z naszymi przedszkolakami.
Bilet wstępu to 4,00 zł. Prosimy wpłacać do wychowawców grup. Zapraszamy

2018/12/07

Mikołajki

6.12 obchodziliśmy w naszym przedszkolu Mikołajki. Wszystkie grupy spotkały się razem na sali gimnastycznej aby spotkać się z Mikołajem. Były konkursy, występy dla Mikołaja oraz oczywiście prezenty.
Zdjęcia z tego dna można zobaczyć w Galerii.

2018/11/30

Jarmark na Trynku

Flagi

2018/11/28

Hej kolęda!

Serdecznie zapraszamy Państwa na WIECZÓR WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA 20.12.2018 godz. 17.30 na sali gimnastycznej.
Uroczystość umili nam przedstawienie „Jasełka” w wykonaniu grupy IV.
W czasie uroczystości każdy będzie mógł pochwalić się swoimi zdolnościami scenicznymi. Występ o tematyce świątecznej można przygotować solo, z rodziną lub z przyjacielem. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęci swojego występu do pani Edyty Mikockiej (wychowawca grupy II ) lub do wychowawców poszczególnych grup.
ZAPRASZAMY!!!

2018/11/27

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W poniedziałek obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Po wspólnym przywitaniu i wysłuchaniu historii pluszowego misia podzieliliśmy się na grupy. Przechodząc z naszymi misiami od sali do sali musieliśmy wykonać w sumie 5 zadań.
- sala Pszczółek - misiowe masażyki - zajęcia relaksacyjne, misiowe wierszyki, masażyki misiów
- sala Misiaków - zabawy muzyczno - ruchowe “Brykające brzdące”
- sala Żabek - misiowe konkursy - sala Kotków - misiowe malowanki - kolorowanie w grupach dużych formatów misiów, wycinanie i ozdabianie misiów ubrankami
- sala Biedronek - misiowe przysmaki - szukanie po sali części puzzli, po złożeniu ich otrzymanie słodkiego poczęstunku w postaci miodu i herbatników
Na zakończenie ponownie spotkaliśmy się wszyscy, gdzie zostały wręczone dyplomy dla grup za wykonanie zadań.
Zdjęcia w Galerii.

2018/11/08

Prognoza Jakości Powietrza

Gliwice zachęcają do zapoznawania się z prognozą jakości powietrza na stronie http://prognozy.gliwice.eu/

2018/11/22

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Flagi

2018/11/22

Zdjęcia

Flagi

2018/11/15

Teatrzyk w przedszkolu

W dzisiejszym dniu zagościł w naszym przedszkolu Teatr Edukacji i Profilaktyki “Maska” z Krakowa z przedstawieniem pt. “Baśń dla małych łakomczuszków, tajemnica zdrowych brzuszków. ”
Przedstawienie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Udział w przedstawieniu był bezpłatny.
Zdjęcia w galerii.

2018/11/09

Święto Niepodległości

Dzisiaj w naszej placówce obchodziliśmy Święto Niepodległości. Z okazji setnej rocznicy w naszym przedszkolu odbyła się akademia, na której wystąpili dla nas uczniowie szkoły.
Razem z nimi zaśpiewaliśmy takie pieśni jak “Szara piechota”, “Przybyli ułani pod okienko” oraz wysłuchaliśmy historii naszego kraju. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród za konkurs “Flaga polski”.
W konkursie placówki zostało ocenionych łącznie 131 flag na różnych poziomach wiekowych.
Na poziomie przedszkolnym miejsca zajęli:
I miejsce - Dorota z Misiaków
II miejsce - Hania Z. z Żabek
III miejsce - Zosia Cz. z Żabek
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Flagi

2018/11/08

"Wedrujący miś"

Nasze przedszkole bierze udział w akcji miejskiej “Wędrujący Miś” pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.
Cele akcji:
- promowanie czytelnictwa wśród dzieci z gliwickich przedszkoli i ich rodzin,
- rozbudzenie zainteresowań książką,
- głośne czytanie dzieciom przez dorosłych.

Miś wędruje przez cały rok szkolny do domów chętnych przedszkolaków. Dzieci (ich opiekunowie) po przeczytaniu książki/opowiadania, uzupełniają „dziennik podróży”.
W naszym przedszkolu zagościły dwa misie: Ciapek i Gwiazdeczka (imiona nadały im dzieci z grupy Żabek).

Każde dziecko zna zasady zabrania misia do domu:
1. O misia należy dbać, nie brudzimy i nie niszczymy misia.
2. Misia zabieramy do domu na 1-2 dni.
3. W razie choroby dziecka dłuższej niż 3 dni prosimy o zwrot misia przez rodzica.
4. Misia oddajemy do przedszkola wraz z uzupełnionym dziennikiem.
5. W razie zgubienia misia, należy go uszyć ponownie.

Misie

2018/11/08

100-lecie Niepodległości

Plakat
Plakat

2018/11/06

Święto Niepodległości

Dnia 9.11.18 (piątek) obchodzimy w przedszkolu Święto Niepodległości. Prosimy o ubranie dzieci w odświętne stroje.

2018/10/26

Czyste powietrze

Zachęcamy wszystkich do sprawdzania stanu powietrza w Gliwicach. Można to zrobić na stronie:

Czyste Gliwice

2018/10/24

Wszawica i grzyby

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach zwraca się z prośbą o zaznajomienie się z materiałami dotyczącymi wszawicy oraz zatrucia grzybami.
Materiały do pobrania:
Zatrucie grzybami - objawy, pierwsza pomoc, leczenie
Wszystko o wszawicy - broszura
Wszystko o wszawicy - ulotka
Wszystko o wszawicy - plakat

2018/10/10

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZWIERZĄT

Szanowni Państwo
Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie zaprasza do wsparcia akcji PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZWIERZĄT.
Czekamy na karmę,koce,ręczniki, zabawki dla czworonogów. Od czwartku tj. 11.10.2018 r. do 25.10.2018 r. szkolni wolontariusze będą zbierać dary,które po zakończonej akcji zawieziemy do schroniska. Nasi uczniowie nigdy nie zawiedli w takich akcjach,więc i tym razem bądźmy razem.
Opiekun SKW E.Czenczek, Wolontariusze

2018/10/04

Zdjęcia!

W dniu 19.10.2018r. o godz. 9.00 w naszym przedszkolu będzie fotograf.
Rodziców zainteresowanych zdjęciami z tej sesji prosimy o odpowiednie ubranie dzieci.

2018/10/04

Zajęcia tenisowe

W dniu dzisiejszym (4.10.2018) dzieci z grupy II, III, IV, V wzięły udział w zajęciach ruchowych prowadzonych przez Gliwicką Akademię Tenisową z Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Jasna 31.
Po tych zajęciach dzieci mają możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia tenisowego pod okiem trenerów Gliwickiej Akademii Tenisowej oraz treningu motorycznego pod nazwą Motoryka Smyka.
Należy tylko zgłosić się z kolorowanką otrzymaną w przedszkolu do recepcji Ośrodka Jasna 31.
Po cyklu darmowych treningów trenerzy Gliwickiej Akademii Tenisowej wybiorą najzdolniejsze dzieci, które objęte zostaną programem TENISOWE ASY, a ich szkolenie zostanie dofinansowane ze środków FUNDACJI RADAN.
WARTO SKORZYSTAĆ !!!

2018/10/04

ZAJĘCIA DODATKOWE

Od 1.10.2018r. (poniedziałek) rozpoczynają się zajęcia dodatkowe wg następującego harmonogramu:

- poniedziałek – godz. 15.30 – 16.30, s. 4 – zajęcia akrobatyczne
- środa – godz. 15.00-15.30 – gr. młodsza, godz. 15.30-16.10 – gr. starsza – Robotyka
- czwartek lub piątek – godz. 15.00 – zajęcia taneczne
- piątek – 15.00-15.30 – gr. 1, 15.35-16.05 – gr. 2 – Przedszkoliada.

Bardzo prosimy o dostarczenie do przedszkola upoważnień do odbioru dziecka przez trenerów, instruktorów prowadzących zajęcia. Bez upoważnienia dziecko nie weźmie udziału w zajęciach.

Przypominamy, że w dniu, w którym dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe są Państwo zobowiązani zostawić u nauczyciela kartę pobytu dziecka w przedszkolu. Kartę odbieracie Państwo od osoby prowadzącej zajęcia.

Przypominamy, że dzieci biorące udział w zajęciach dodatkowych płatnych przez rodziców nie mogą wrócić do przedszkola.

2018/09/21

Wyjście do teatru

W dniu 1.10.2018 (poniedziałek) dzieci z grupy II, III, IV wychodzą do Mrowiska na przedstawienie teatralne pt. "Rumcajs" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacyjnego.
Koszt biletu 18,00 zł płatne u wychowawcy do dnia 28.09.2018.
Wychodzimy po śniadaniu ok godz. 9:99, wracamy na obiad. Prosimy ubrać dzieci odpowiednio do pogody. Idziemy pieszo.

2018/09/17

Pokaz żywych zwierząt

W dniu 27.09 (czwartek) o godz. 9:00 dzieci wezmą udział w pokazie „Piękna nasza Jesień” prowadzonym przez firmę Walebia – żywa edukacja.
Dzieci będą miały okazje obejrzeć żywe zwierzęta: królika miniaturowego, kurczątka, kaczątka, duże ślimaki, jeża pigmejskiego, żabki różnego rodzaju.
Cena pokazu: 12 zł od dziecka, płatne u wychowawców do 26.09 (środa).

2018/09/10

WYCIECZKA Z OKAZJI DNIA PRZEDSZKOLAKA

W dniu 20.09.2018r. (czwartek) dzieci z naszego przedszkola jadą na wycieczkę do "Dzidzi Wioski" z okazji dnia przedszkolaka.
Koszt wycieczki 30 zł. – płatne u wychowawców do dnia 19.09.2018r. ( lista dzieci jadących na wycieczkę będzie zamknięta 19.09.2018r, po tym terminie nie ma możliwości płatności.) Przypominamy o zgłoszeniu u wychowawcy choroby lokomocyjnej dziecka oraz przyniesienie leków. Dzieci ubieramy na cebulkę. Nie zabieramy żadnych plecaków.

Ważne informacje:
- śniadanie 8:30
- wyjazd 9:30
- powrót ok. 14:00-14:30
- obaid po powrocie z wycieczki ok. 14:30
- na wycieczkę zabieramy podwieczorek z przedszkola