Aktualności

2020/06/30

Radosnych wakacji
W1

2020/06/24

UWAGA! UWAGA!
Drodzy Rodzice,
31 sierpnia wygasa termin polisy Waszych dzieci! Aby zachować ciągłość ubezpieczenia należy zawrzeć nową polisę przed dniem 1 września 2020.

W roku szkolnym 2020/2021 polisę zawieracie Państwo indywidualnie. Proponujemy zawarcie polisy online. Z OFERTĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ PONIŻEJ.

Dzień po zawarciu polisy jest dniem, kiedy rozpoczyna się ubezpieczenie.
Np. zawarliśmy umowę 1 września, polisa zacznie być ważna 2 września – w tym wypadku nie ma już ciągłości, ponieważ nastąpiła 2 dniowa przerwa.

Prosimy o odpowiedzialne podejście do tematu.
W razie pytań telefon kontaktowy: 603 705 442

Oferta indywidualnego ubezpieczenia dla dzieci przedszkolnych.

2020/06/19

Dyżur wakacyjny!
Rodzice dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu są zobowiązani do pobrania, wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną Deklaracji wraz z załącznikami w terminie 22.06–25.06.2020r, która znajduje się na stronie internetowej przedszkola. Wypełnione dokumenty można również wrzucić do skrzynki na listy przy głównym wejściu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

W dniach 26.06-29.06.2020 otrzymają Państwo rachunek za żywienie i pobyt dziecka w miesiącu lipcu na swoje konto e-przedszkola. Przypominamy, że rachunki wystawiane są z góry, a wszelkie nieobecności dziecka są odliczane i na koniec miesiąca zwrócone na podane konto bankowe.

Wpłaty należy dokonać do 1.07.2020r, brak przelewu skutkuje nie przyjęciem dziecka do przedszkola.

Jeszcze raz prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach na okres wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 oraz Procedurami Bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gliwicach.

Przypominamy również, że w miesiącu lipcu przedszkole będzie czynne w godz. 7.00-15.00.


Deklaracja PM2
Oświadczenie o alergii
Zobowiązanie rodzica
Konto bankowe

2020/06/12

Szanowni Państwo!!!
Od dnia 15.06 będzie można zgłosić swoje dziecko na dyżur wakacyjny pełniony w lipcu przez nasze przedszkole. Kartę Zgłoszenia Dziecka należy pobrać ze strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach, wypełnić i przesłać zdjęcie lub skan dokumentu na adres sekretariat@zsp1.gliwice.eu do 19.06.2020r. do godz. 13.00

Według wytycznych wskazanych przez GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na postawie art. 8 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) nasze przedszkole zapewni opiekę 32 dzieciom kierując się następującymi kryteriami:
1. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców obojga pracujących w tym jedno z nich jest pracownikiem:
• systemu ochrony zdrowia
• służb mundurowych
• pracowników handlu
• przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadana związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Dzieci rodziców obojga pracujących w innych zawodach
3. Dzieci pracowników przedszkola
4. Decyzją dyrektora można przyjąć dzieci z poza placówki, jeżeli będzie dysponować wolnymi miejscami.

Dokumentem potwierdzającym powyższe kryteria będzie Zaświadczenie z miejsca pracy, którego skan lub zdjęcie należy przesłać razem z Kartą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w wyznaczonym terminie.

Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach na okres wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020.

Przypominamy również, że nadal obowiązują Procedury Bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gliwicach, z którymi obowiązkowo muszą zapoznać się rodzice, którzy podejmą decyzję złożenia Karty zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
Oświadczenie i deklaracje rodziców
Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkola
Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID

2020/05/29

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 1.06.2020 Przedszkole Miejskie nr 2 w Gliwicach zostaje otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Zasady rekrutacji oraz Procedury znajdują się na stronie internetowej przedszkola.

Informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć (opiekuńczych w klasach I - III szkoły podstawowej, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji) w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r., na wniosek dyrektorów publicznych szkół podstawowych. Informacja dotycząca zawieszenia zajęć została podjęta zgodnie z par. 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
Dyrektor ZSP 1 informuje, że Szkoła Podstawowa nr 16 nadal będzie zamknięta do 26 czerwca 2020r. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, konsultacje dla uczniów klas 1 – 8 będą odbywać się w formie zdalnej. W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż wszelkie kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Z wyrazami szacunku
Beata Bednarczyk
Dyrektor ZSP1

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID
DOKUMENT DO WYPEŁNIENIA
Zasady obowiązujące w PM nr 2 w okresie pandemii COVID

2020/05/25

W1

2020/05/21

Szanowni Państwo!
Dyrektor ZSP1 informuje, że zgodnie z komunikatem, który ukazał się dzisiaj na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, (https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/przesuniecie-otwarcia-zlobkow-przedszkoli-i-opieki-w-szkolach-podstawowych) gliwickie placówki oświatowe dalej będą zamknięte do co najmniej 29 maja 2020r.

Te niezwykle trudne dla wszystkich decyzje podejmowane są przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, ich rodzin, ale też pracowników placówek (szczególnie w tak trudnej sytuacji epidemicznej jaka panuje w naszym regionie). W związku z powyższym na terenie placówki nie będą w tym okresie organizowane zajęcia przedszkolne oraz opiekuńcze dla uczniów klas I-III. Nie będą się odbywały na terenie szkoły zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, itp.) oraz konsultacje dla uczniów klas VIII.

W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż wszelkie kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Dyrektor ZSP1 Beata Bednarczyk

2020/05/20

Drodzy Rodzice!
Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid-19 w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gliwicach.

Załączone są również dokumenty do pobrania dla rodziców, którzy są zainteresowani przysłaniem dziecka do przedszkola w chwili ponownego otwarcia. Dokumenty należy pobrać, wypełnić i przesłać ich zdjęcie lub skan na adres sekretariat@zsp1.gliwice.eu

Brak przesłanych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola.

W § 2 Procedury znajdują się zmienione zasady organizacji pracy placówki w podwyższonym reżimie sanitarnym – bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z tym zapisem.

Proszę Państwa o zrozumienie faktu, że ponowne otwarcie placówki nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią oraz pełnego funkcjonowania przedszkola.

Proszę również o rozmowę z dzieckiem i przygotowanie go do zmian jakie zastanie w przedszkolu.

Z poważaniem
Beata Bednarczyk
Dyrektor ZSP1 w Gliwicach

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID
DOKUMENT DO WYPEŁNIENIA

2020/05/14

Drodzy Rodzice!
Informuję, że na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 Nr 6, poz.69 z późn.zm.) zajęcia w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gliwicach zostają zawieszone do 22 maja 2020r.
Dyrektor ZSP1
Beata Bednarczyk

2020/05/06

Drodzy Rodzice!
W dniu 5 maja 2020 r. Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w przedszkolach w okresie od 6 do 15 maja 2020 r. Nastapiło to na wniosek dyrektorów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.Informacja dotycząca zawieszenia zajęć została, zgodnie z par. 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm. ).

2020/04/20

Drodzy Rodzice!
Przypominany, że od dzisiaj (20 kwietnia) mogą Państwo kontaktować się z wychowawcami za pomocą komunikatora WhatsApp w wyznaczonych godzinach.
Należy przesłać numer swojego telefonu na adres mailowy grupy, do której uczęszcza dziecko.
Szczegółowe informacje znajdują się na platformie e- przedszkola.

2020/04/15

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21
W dniu 16.04.2020r. o godz. 9.00 na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
Od dnia 16.04.-24.04.2020 do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli są zobowiązani potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej jednostki.
Potwierdzenie woli uczęszczania do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach należy dokonać drogą elektroniczną.
Druki należy przesłać pod adres sekretariat@zsp1.gliwice.eu.
Druki potwierdzenia woli można pobrać na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja lub pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice w zakładce Pliki do pobrania.
Nie złożenie potwierdzenia woli w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

2020/04/08

Życzenia
W1

2020/04/06

Tęsknimy za wami
W1

2020/03/25

Kolejne informacje na temat rekrutacji
W związku z wydłużeniem okresu zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach proponujemy utrzymanie harmonogramu dotyczącego procesu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, tj. etap zbierania wniosków do 8 kwietnia oraz ostatecznej weryfikacji do 10 kwietnia.

Dokumenty proszę przesyłać na adres mailowy sekretariat@zsp1.gliwice.eu w formie skanów lub fotografii dokumentów (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w oryginale) lub można wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przed głównym wejściem do budynku Zespołu w godzinach 8:00-13:00.

2020/03/22

Przedłużenie zamknięcia placówki
Szanowni Państwo
W związku z przedłużeniem zamknięcia placówek oświatowych w Polsce, informujemy, że na e-przedszkolu codziennie mogą Państwo znaleźć propozycje jak ciekawie spędzić czas w domu ze swoimi pociechami. Mamy nadzieję, że dotychczasowe propozycje pomogły Państwu atrakcyjnie zorganizować pobyt dzieci w domu.
Zapraszamy na stronę: https://www.eprzedszkole.com.pl/
Apelujemy, zostańcie w domu jeśli to możliwe, dbajmy o zdrowie swoje i innych.
Pozdrawiamy
Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 2

2020/03/16

Rekrutacja
W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja ZSP 1 w Gliwicach informuje, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach prowadzona jest elektronicznie. Należy jej dokonać poprzez stronę Urzędu Miasta Gliwice. Po zarejestrowaniu się w systemie elektronicznym dokumenty w formie papierowej należy przynieść do sekretariatu nie wcześniej niż po okresie zawieszenia zajęć czyli na chwilę obecną po 26 marca 2020 r.

2020/03/11

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Informacja podana na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

-poradni psychologiczno-pedagogicznych;
-specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
-młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
-przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
-szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
-szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,
-zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
-12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
-od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
-poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
-od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
-poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
-możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
-w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
-uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
-od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
-śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,
-ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
-zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
-jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
-przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
-rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
-pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
-przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
-odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
-przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
-dziennik elektroniczny;
-strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
-mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
-Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
-Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

2020/02/27

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Od dnia 27.02.2020 u nauczycieli poszczególnych grup można odebrać dokument Potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu w nowym roku szkolnym 2020/21. Jeżeli są Państwo zainteresowani, aby Państwa dziecko nadal uczęszczało do nas, proszę wypełnić dokument i zwrócić do 6.03.2020r.

Nie złożenie dokumentu w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym

2020/02/22

Informacje o rekrutacji
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem poniżej na temat rekrutacji do przedszkoli.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2020/02/12

Teatr
W dniu 19.02.2020r. o godz. 10.50 w naszym przedszkolu odbędzie się przedstawienie w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego SZTUKA z Trzebini.
Koszt przedstawienia to 5 zł.
Proszę o wpłaty u wychowawców poszczególnych grup do 18.02.2020r

2020/02/12

Drodzy Rodzice!
Nasze przedszkole bierze udział w III edycji programu "Klub Zdrowego Przedszkolaka" wraz z elementami programu edukacyjnego "Czyste Powietrze Wokół Nas" organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
Cele programu będą realizowane we wszystkich grupach przedszkolnych w ramach podstawy programowej. Program ma za zadanie promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców.
Grono Pedagogiczne PM2

2020/01/24

Zdjęcia z balu
Od poniedziałku (27.01) u nauczycieli poszczególnych grup można obejrzeć i kupić zdjęcia z Balu Przebierańców.
Koszt zdjęć:
- 15 zł – zdjęcie grupowe
- 10 zł – portret
- 10 zł – zdjęcie indywidualne

Zdjęcia można kupić do 14.02.2020r.

2020/01/07

Bal przebierańców
W1

2019/12/16

Wszystkiego najlepszego!
W1

2019/12/02

Misiowy wolontarial
W1

2019/11/18

WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU!!!
Spotkanie z Mikołajem w naszym przedszkolu odbędzie się 6.12.2019 w godzinach 9.30 – 10.30.
Koszt paczki – 25,00 zł.
Proszę wpłacać do wychowawców grup do 2.12.2019 (poniedziałek)
Prosimy również, aby w ten dzień ubrać dzieci na czerwono.
DZIĘKUJEMY!!!

2019/11/18

Wyjście do teatru
W dniu 25.11.2019 (poniedziałek) dzieci z grup IV - Kotków i V - Żabek o godz. 9.30 wychodzą do CKS Mrowisko na przedstawienie pt.: "Shrek"
Koszt biletu - 19 zł.
Płatne u wychowawców grup do 22.11.2019 (piątek).
Dzieci idą pieszo!
Proszę ubrać dzieci stosownie do pogody!

2019/10/22

Zdjęcia
U nauczycieli poszczególnych grup można obejrzeć i kupić zdjęcia.
Koszt zdjęć:
- 23 zł – komplet – grupowe + składka zdjęciowa
- 15 zł – składka zdjęciowa
- 8 zł – zdjęcie grupowe
- 8 zł – zdjęcia rodzeństwa
Zdjęcia można kupić do 08.11.2019r.

2019/10/07

WYJAZD DO TEATRU!!!
W dniu 11.10.2019r (piątek) o godz. 9.00 dzieci z grupy Pszczółek i Misiaków jadą do Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II na przedstawienie pt.: „Alladyn i baśnie z tysiąca i jednej nocy”
Koszt 27 zł (bilet wstępu + autokar) płatne u wychowawczyń do 10.10.2019r. (czwartek).

Prosimy o odliczone kwoty !!!

2019/10/03

Zdjęcia
W dniu 08.10.2019r. o godz. 9.00 w naszym przedszkolu będzie fotograf.
Rodziców zainteresowanych zdjęciami z tej sesji prosimy o odpowiednie ubranie dzieci.

2019/10/01

UWAGA RODZICE !!!
Decyzją Dyrektora ZSP1 w Gliwicach od dnia 1.10.2019r. obowiązuje procedura wejścia/wyjścia do budynku ZSP 1.

Zgodnie z procedurą dzieci przedszkolne wraz z rodzicami do budynku mogą wejść dwoma wejściami:
- wejście główne – dzieci 3,4- letnie – Słoneczka i Pszczółki
- wejście od strony parkingu – dzieci 5,6-letnie – Misiaki, Kotki i Żabki.

Rodzic chcąc wejść do przedszkola korzysta z domofonu, podając swoją tożsamość. Dziecko przekazuje nauczycielowi grupy/pracownikowi przedszkola.

Każda osoba, w tym rodzic, chcąc wejść do szkoły przechodzi przez szatnię, jest wtedy zobowiązany wpisać się do Księgi Wejść/Wyjść. Jego wejście i wyjście kontroluje pracownik placówki, weryfikując jego tożsamość poprzez okazanie dowodu tożsamości i pytając o cel wizyty/osobę, do której przyszedł.

Cała procedura dostępna w dziale "Dokumenty"

2019/10/01

ZAJĘCIA DODATKOWE - harmonogram
Od października rozpoczynają się zajęcia dodatkowe.
Oto harmonogram zajęć:
- akrobatyka - wtorki godz. 15.30-16.30
- robotyka - środy godz. 15.00-15.30 -3,4-latki, 15.35-16.15 – 5,6-latki
- tańce - czwartki godz. 15.00
- Przedszkoliada - piątki, w godzinach:
14.00-14.30 – Słoneczka,
14.35-15.05 – Pszczółki,
15.10-15.40 – Misiaki i Kotki,
15.45-16.15 – Żabki.

Zasady obowiązujące rodziców, którzy zapisali dzieci na zajęcia dodatkowe:
- należy zwrócić do przedszkola umowy z Przedszkoliady i Robotyki – brak umowy skutkuje nie zabraniem dziecka na zajęcia (druki są do pobrania w sali nr 9 lub u wychowawców)
- należy dostarczyć upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez instruktorów i trenerów - bez upoważnienia dziecko nie może pójść na zajęcia ,
- należy zostawić u wychowawcy karty „Punktualny przedszkolak” w celu odbicia jej przez prowadzącego zajęcia,
- należy zmienić deklarację pobytu dziecka, jeśli udział w zajęciach spowoduje jego dłuższy pobyt w przedszkolu

DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH NIE MOGĄ PO ZAJĘCIACH WRÓCIĆ DO PRZEDSZKOLA. RODZICE ODBIERAJĄ DZIECKO PO SKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH OD INSTRUKTORA
(Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.)

2019/09/16

ZAJĘCIA DODATKOWE
Od dnia 17.09.2019r. (wtorek) zbieramy zapisy na zajęcia dodatkowe.
Proponowane zajęcia:
- Robotyka –zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO Education (środy od godz. 15.00 – cena: 3-4 latki (40zł/m-c), 5-6 latki (48zł m-c))
- zajęcia akrobatyczne – (wtorek od godz. 15.30-16.30 – cena 75zł/m-c, sala gimnastyczna)
- zajęcia taneczne – (czwartek godz. 15.00 – cena 32 zł/m-c)
- „Drużyna Kangura” – ogólnopolski system rozrywki ruchowej – (piątek od godz. 15.00 - cena 40 zł/m-c.)
LISTY ZNAJDUJĄ SIĘ U WYCHOWAWCÓW GRUP.

2019/09/10

Wycieczka
W dniu 03.10.2019r. (czwartek) o godz. 9.00 dzieci jadą na wycieczkę do Dzidzi Wioski w Wilczej na święto pieczonego ziemniaka.
Powrót z wycieczki ok. godz. 13.30-14.00.
Koszt wycieczki 30 zł. – płatne u wychowawców do 01.10.2019r. (wtorek)
Przypominamy o zgłoszeniu u wychowawcy choroby lokomocyjnej dziecka oraz przyniesienie leków.
Dzieci ubieramy na cebulkę. Nie zabieramy żadnych plecaków.

2019/09/10

Wyjście do Mrowiska
W dniu 30.09.2019r o godz. 10.10 dzieci z grup Misiaki, Kotki i Żabki wychodzą do Mrowiska na interaktywne widowisko multimedialne pt.: „Kot w butach, opowieść w kilku obrazkach”.
Koszt wyjścia: 20 zł
Prosimy wpłacać odliczone kwoty do 27.09.2019 (piątek)

2019/09/09

Zmiana opłat za posiłki
W załączeniu informacja o opłatach za żywienie w przedszkolu od 01.09.2019r.
Zarządzenie Nr 9 /PM/2019

2019/08/31

WAŻNE! - grupa maluszków
Przypominamy rodzicom dzieci grupy najmłodszej o konieczności przyniesienia w pierwszy dzień ubranek na zmianę (majteczki - w liczbie mnogiej, bluzeczki, spodenki/spódnicy, skarpetek) oraz kapci na przebranie.

2019/08/26

Zebranie z rodzicami
Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami,które odbędzie się 3 września 20019 r. o godz. 17:00.
Zebranie jest obowiązkowe.

2019/08/20

Rozpoczęcie roku - 2 wrzesień 2019