Aktualności

2021/08/18

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Miejskiego Nr 2
W dniu 18.08.2021r została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do naszego przedszkola (lista znajduje się w zakładce Rekrutacja). Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w dniach 18.08 – 25.08.2021r. W tym celu należy pobrać, wydrukować i wypełnić dokument Potwierdzenie woli (docx). Gotowy dokument prosimy wrzucić do skrzynek pocztowych znajdujących się przy wejściu głównym do budynku.
W dniu 27.08.2021r zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych do naszego przedszkola w rekrutacji uzupełniającej.

2021/08/16

Szanowni Państwo !!!
Od dnia 16.08.2021r. do 27.08.2021r. rodzice wszystkich dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach muszą złożyć dokumenty dotyczące żywienia dzieci w przedszkolu. Formularze zamieszczone są w dziale Dokumenty - "Dokumenty dotyczące żywienia dzieci w przedszkolu (zip)". Należy je pobrać, wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynek pocztowych przy głównym wejściu do budynku Zespołu. Formularze można również odebrać z Księgowości po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (nr tel.  32 2304688 wew. 15).
Wypełnienie dokumentów jest obowiązkowe !!!

2021/08/16

Wyżywienie - opłaty
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach informuje, że w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków, z dniem 1 września 2021r stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu wyniesie:
1. Śniadanie - 3,00 zł
2. Obiad - 3,50 zł
3. Podwieczorek - 2,50 zł
Dzienna stawka za wyżywienie wyniesie: 9,00 zł.

2021/08/09

Witaj przedszkole - informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych
Adaptacja dzieci - od wychowawcy grupy(docx)

2021/07/27

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W dniach od 27.07 - 30.07.2021 rozpoczyna się w naszym przedszkolu rekrutacja uzupełniająca do grupy 5,6-latków.
Rekrutacja przeprowadzona będzie bez wsparcia systemu elektronicznego.
Wniosek w wersji papierowej wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów rekrutacji, prosimy złożyć w sekretariacie wybranej placówki (max. w 3 placówkach), w terminie od 27 - 30 lipca 2021.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.
Wniosek można pobrać lub odebrać z sekretariatu placówki.
Listy dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane 18 sierpnia 2021r.

Zasady rekrutacji uzupelniającej do publicznych przedszkoli i oddzialów(pdf)
Wniosek o przyjęcie kandydata (pdf)
Oświadczenie o wielodzietności (docx)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (docx)
Oświadczenie o położeniu wybranej placówki (docx)

2021/05/24

DYŻUR WAKACYJNY
Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczony jest link z harmonogramem przerw w pracy gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego w okresie wakacji 2021
Harmonogram przerw w pracy przedszkoli(pdf)

2021/05/19

DYŻUR WAKACYJNY
Szanowni Państwo,
W dniu 19.05.2021r. rozpoczynają się zapisy na dyżur wakacyjny na miesiąc sierpień do naszego przedszkola. Wnioski z pieczątką należy odebrać od wychowawców i złożyć w naszym przedszkolu do 31.05.2021r. Jeżeli składają Państwo wnioski do innych placówek, to do nich również należy złożyć dokument z pieczątką naszej placówki.

W dniu 7.06.2021r zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny. Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do zgłoszenia się w terminie od 7.06-18.06.2021r do Księgowości w celu podpisania Deklaracji pobytu na wakacje.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurą przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach na okres wakacyjny w roku szkolnym 2020/2021.(docx)

2021/04/26

Szanowni Państwo,
W zakładce Rekrutacja znajduje się Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22.

Bardzo proszę Rodziców dzieci przyjętych, którzy składali „Wniosek o przyjęcie …” w innym przedszkolu o dostarczenie dokumentacji. (Wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów – proszę odebrać z przedszkola pierwszej preferencji i dostarczyć do nas). Dokumenty proszę wrzucić do skrzynek na listy znajdujących się na budynku ZSP1.

2021/04/13

Szanowni Państwo,
W związku z przedłużeniem obostrzeń do 18.04.2021r. Zasady zdalnego nauczania uległy następującym zmianom:
- w każdej grupie będą odbywać się zajęcia on-line na platformie TEAMS w ustalonych terminach przekazanych przy pomocy WhatsApp
- należy zainstalować platformę TEAMS
• Uruchomić przeglądarkę internetową EDGE
• Przechodzimy na stronę usługi Microsoft Teams.
• Logujemy się do usługi za pomocą naszych loginów i haseł otrzymanych z przedszkola do konta Office 365.
• Po zalogowaniu otwieramy panel użytkownika dostępny w lewym dolnym rogu ekranu.
• Klikamy polecenie Pobierz aplikację klasyczną.
• Przed rozpoczęciem pobierania decydujemy, czy chcemy plik od razu otworzyć i uruchomić instalator, czy zapisać go w zasobach komputera.
- login oraz hasło do spotkań na platformie dostaniecie Państwo wiadomością WhatsApp(LOGIN) oraz SMSm(HASŁO).

Proszę o zapoznanie się z nowymi Zasadami załączonymi poniżej.
Zasady Nauczania Zdalnego (pdf)- plik do pobrania

2021/04/12

Szanowni Państwo,
W dniu 13.04.2021r o godzinie 9.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22 do przedszkoli miejskich. Listy będą znajdować się w zakładce REKRUTACJA na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2. Informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola można również uzyskać pod numerem telefonu 32 230 46 88 wew.18

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie od 13.04-22.04.2021 do godz. 15.00. W tym celu należy pobrać i wypełnić dokument Potwierdzenia woli załączony poniżej i wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przed wejściem do budynku ZSP1 w Gliwicach w wyznaczonym terminie.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Potwierdzenie woli (docx)- plik do pobrania

2021/04/09

Szanowni Państwo,
W związku z przedłużeniem obostrzeń do 18.04.2021 r. przypominamy, że rodzice dzieci wymienieni w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r (§2 ust.4 pkt 2 lit a-k) mogą wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Przedszkola o zapewnienie opieki przedszkolnej.

Prośba o opiekę (docx)- plik do pobrania

2021/03/29

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gliwicach w zakładce Dla rodziców - Zdalne nauczanie będą umieszczone propozycje zajęć i zabaw dla poszczególnych grup w formie PADLET.
Według „Zasad Nauczania Zdalnego” są Państwo zobowiązani umożliwić dzieciom korzystanie z propozycji realizacji podstawy programowej przedszkola.
Zasady Nauczania Zdalnego (pdf)- plik do pobrania

2021/03/25

Szanowni Państwo!!!
Od 27.03-9.04.2021, w związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa, przedszkola i żłobki zostaną zamknięte. Z opieki przedszkolnej mogą nadal korzystać dzieci personelu medycznego i służb pracujących przy likwidacji skutków pandemii. Bardzo proszę rodziców, którzy znajdują się w wymienionych grupach zawodowych o zgłoszenie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej do jutra do godz. 15.00.

Od 27.03.2021 roku rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

2021/03/26

Szanowni Państwo!!!
Rodzic wykonujący pracę związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 mogą skorzystać z opieki przedszkolnej po złożeniu u dyrektora placówki zgłoszenia. w tym celu należy wypełnić umieszczony poniżej dokument i przesłać go na adres sekretariat@zsp1gliwice.eu.
Dokument (docx)

2021/03/25

Szanowni Państwo!!!
Od 27.03-9.04.2021, w związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa, przedszkola i żłobki zostaną zamknięte. Z opieki przedszkolnej mogą nadal korzystać dzieci personelu medycznego i służb pracujących przy likwidacji skutków pandemii. Bardzo proszę rodziców, którzy znajdują się w wymienionych grupach zawodowych o zgłoszenie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej do jutra do godz. 15.00.

Od 27.03.2021 roku rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

2021/03/08

Szanowni Państwo!!!
Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu lub nie mają możliwości wydrukowania dokumentu mogą pobrać wniosek w naszym przedszkolu. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w naszym kraju prosimy o wcześniejszy telefon do sekretariatu – 32 2304688.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola można uzyskać pod numerem telefonu 32 2304688 wew.18 w godzinach: Pon. 10.00 – 16.00
Wt. 12.00 – 16.00
Śr. 10.30 – 15.00
Czw. 11.00 – 16.00
Pt. 8.00 – 16.00

2021/03/05

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

9 marca br. o godz. 9.00
rozpocznie się nabór do gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) na rok szkolny 2021/2022.

Oto podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szk. 2021/2022.
1. Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
2. 9 marca 2021 r. o godz. 9:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie:
• informator zawierający oferty przedszkoli,
• wniosek o przyjęcie kandydata,
• instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

Link do aplikacji umożliwiającej zapoznanie się z ofertą, wygenerowanie wniosku:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice
Terminy rekrutacji  – dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/84275

Wypełnione wnioski należy pobrać ze strony naborowej, wydrukować i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w terminie od 9.03.2021 do 25.03.2021 do godz.15:00.

W naszym przedszkolu, wypełnione dokumenty wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie zaznaczonych kryteriów należy wrzucić do skrzynek pocztowych znajdujących się przy wejściu głównym.

Wniosek będzie można wygenerować w systemie do 25 marca 2021 r.

Informacje o rekrutacji oraz dokumenty można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA

2021/02/12

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Szanowni Państwo
Od dnia 15.02 - 19.02.2021 można zadeklarować chęć kontynuacji edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu.
Deklaracje kontynuacji można odebrać u wychowawców poszczególnych grup lub w zakładce "Dokumenty" na stronie internetowej przedszkola, w poniedziałek – 15.02. Wypełnione proszę zwrócić do 19.02.2021 do godz. 16.00.
Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym.

2020/12/21

Wesołych świąt!

2020/11/09

Akcja "ekoLOGICZNIE"- wyniki

2020/10/29

Akcja "ekoLOGICZNIE"- ostatni etap
Przed nami ostatni etap akcji „ekoLOGICZNIE”. Etap ten jest podzielony na 3 części: dla przedszkolaków, dla klas 1-3 oraz dla klas 4-8. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursów znajdziecie w regulaminach - zapoznajcie się z nimi dokładnie. Zapraszamy do uczestnictwa!!! Będą nagrody

Regulamin konkursu plastycznego „Ekologia wokół nas- recykling” dla WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH


2020/10/22

Głosowanie Budżetu Obywatelskiego
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego i oddanie swojego głosu na wniosek projektu dzielnicowego Trynek nr 235. Projekt dotyczy modernizacji terenu Naszej placówki, placu zabaw z którego korzystają Nasze dzieci. KAŻDY GŁOS ODDANY NA NASZ PROJEKY SIĘ LICZY
Jest o co powalczyć dla naszych dzieci!
Jak głosować - poradnik2020/10/21

Kolorowe pomaganie

2020/10/20

Akcja ekoLOGICZNIE - ekoMODA wyniki
W piątek 16.10.2020r. w naszej szkole odbył się pokaz „ekoMODY”. Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie, przygotowali stroje, które nawiązywały do ekologii. Spośród 31 uczestników jury wybrało zwycięzców. Wybór by baaaaaardzo trudny, gdyż pomysłowość i wykonanie strojów reprezentowały bardzo wysoki poziom - stąd też wyróżnienia 😉. Lista zwycięzców znajduje się na plakacie.
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!


2020/10/05

Akcja ekoLOGICZNIE - ekoMODA
Przedszkolaki, Uczniowie! Przed Wami kolejny etap akcji „ekoLOGICZNIE”. Tym razem skupimy się na modzie. Waszym zadaniem jest przygotowanie stroju z surowców wtórnych i zaprezentowanie go. Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu. Pamiętajcie o wypełnieniu zgody na udział w konkursie. Wypełnioną zgodę należy dostarczyć do 12.10.2020r. do opiekunek grup (przedszkole) lub wychowawców klas.
Serdecznie zapraszamy!!!
Regulamin i zgoda do pobrania

2020/09/30

Drodzy Rodzice!
W dniu 09.10.2020 r. (piątek) firma fotograficzna wykona naszym przedszkolakom pamiątkowe zdjęcia grupowe i portretowe.
Prosimy o odświętne ubranie dzieci.
Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w sesji, prosimy o zgłoszenie tego faktu u wychowawcy grupy.
Dziękujemy,
Rada Pedagogiczna PM2

2020/09/28

Akcja ekoLOGICZNIE - nakrętki
Przed Wami pierwszy etap akcji "ekoLOGICZNIE"- ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI!
Przyniesione przez Was nakrętki przekażemy Asi, która bardzo potrzebuje naszego wsparcia. Informacje o Asi znajdziecie na dołączonej ulotce.


2020/09/28

Akcja ekoLOGICZNIE
Tegoroczna jesień upłynie nam pod hasłem „ekoLOGICZNIE”.
Akcja „ekoLOGICZNIE” będzie się składać z czterech etapów, informacje na temat każdego z nich znajdziecie na naszej stronie oraz facebooku’u. Zapraszamy do udziału!!!2020/09/01

Założenie konta na e-przedszkolu.
Informacja ta dotyczy rodziców, których dzieci rozpoczęły edukację w naszym przedszkolu. Założenie tego konta jest niezbędne i zachęcam zrobić to jak najszybciej ponieważ będziecie tam Państwo otrzymywać rachunki za przedszkole, a także informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola, wiadomości od wychowawcy lub innych pracowników przedszkola.
1. Wpisujemy adres eprzedszkole.com.pl
2. Klikamy napis Rejestracja
3. Wpisujemy swój adres e-mail i hasło
4. Rejestrujemy się wpisując swoje dane
5. Akceptujemy Regulamin eprzedszkola
6. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny , który należy kliknąć
7. Wpisujemy wybrane hasło i logujemy się na konto
8. W lewym górnym rogu znajduje się znak plus w niebieskim kółku i napis dodaj dziecko – klikamy na plus
9. Wpisujemy PESEL dziecka i numer karty, którą otrzymaliście Państwo od wychowawcy
10. Po zatwierdzeniu na założone konto będziecie Państwo otrzymywać rachunki za przedszkole oraz niezbędne wiadomości dotyczące organizacji pracy przedszkola.
Życzę powodzenia !!!
M. Kaczorowska

2020/09/01

Pliki do pobrania i podpisania w nowym roku szkolnym
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GLIWICACH W CZASIE PANDEMII COVID 19
Zgody do podpisania
Oświadczenia i deklaracje

2020/09/01

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GLIWICACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Opracowane zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 2.07.2020

PRZEDSZKOLE CZYNNE OD 6.00-17.00, tel. 32 230 46 88 wew. 18
1. Przyprowadzanie dzieci
• Drzwi do przedszkola otwierane są za pomocą domofonu; przez cały czas działania placówki drzwi są zamknięte;
• Rodzic/opiekun prawny z dzieckiem oczekują na wejście do przedszkola przed budynkiem.
• Jeżeli jest więcej dzieci z opiekunami – oczekują na swoją kolej w bezpiecznej odległości od siebie. (od 1,5-2 metrów)
• Rodzic/opiekun i dzieci powyżej 4 roku życia zaopatrzeni są w maseczki.
• Dzieci z grup I i II wchodzą wejściem głównym; dzieci z grupy III, IV i V wejściem z tyłu budynku
• DOMOFON: znajduje się przy szklanych drzwiach przy obydwu wejściach do przedszkola.
Grupa I 8.00 – 16.00 – nr 1
Grupa II 6.00 – 17.00 – nr 2
Grupa III 6.00 – 17.00 – nr 4
Grupa IV 8.00 – 16.00 – nr 5
Grupa V 7.00 – 15.00 – nr 3
• 6.00 – 8.00 – dzieci z grup I i II przychodzą do sali grupy II – DOMOFOM 2
• 6.00 – 7.00 – dzieci z gr.III, IV, V – DOMOFON nr 4
• 7.00 – 8.00 – dzieci z gr. IV, V – DOMOFON nr 3
• 8.00 – wszystkie grupy w swoich salach
• Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic odbija kartę „Punktualny przedszkolak”” – rejestruje w ten sposób godzinę rozpoczęcia pobytu dziecka w przedszkolu
Dzieci z grupy najmłodszej przez pierwszy tydzień (01 – 04.09) mogą wchodzić do przedszkola z rodzicem/opiekunem (obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk lub rękawiczki), rozbiera dziecko w szatni i zaprowadza do sali grupy II, w tym wypadku w szatni może znajdować się 2 rodziców i 2 dzieci z jednej grupy.
Dzieci z pozostałych grup wchodzą do przedszkola samodzielnie! Rodzic/opiekun odprowadza dziecko do drzwi wejściowych przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
• Jeżeli dziecko spokojnie nie chce rozstać się z rodzicem przed wejściem do przedszkola rodzic jest zobowiązany odejść na bok, tak aby umożliwić wejście innym i uspokaja swoje dziecko. Pracownik może wprowadzić dziecko za rękę.
2. Rodzic/opiekun dostarcza do przedszkola ubrania na zmianę dla dziecka w podpisanym zamkniętym worku.
3. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą żadnych rzeczy z domu.
4. Pracownik wprowadza dziecko do szatni, pomaga w przebraniu, przekazuje opiekunowi grupy.
5. Nauczyciel kieruje dziecko bezpośrednio do łazienki w celu umycia rąk przed rozpoczęciem pobytu w sali.
6. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu przestrzegają zasad bezpieczeństwa ustalonego z wychowawcą.
7. Sale przedszkolne są wietrzone co godzinę.
8. Powierzchnie płaskie są myte kilka razy w ciągu dnia.
9. Zabawki są dezynfekowane na koniec dnia.
10. Toalety są dezynfekowane na bieżąco w ciągu dnia
11. Odbieranie dzieci:
• Dziecko z przedszkola może odebrać rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona przez rodzica (druki upoważnień można pobrać na stronie internetowej przedszkola w zakładce „dokumenty”)
• Rodzic/opiekun (osoba upoważniona)informuje nauczyciela (DOMOFONEM) o swoim przybyciu po czym oczekuje na dziecko przed wejściem do przedszkola
• Od 15.00 – dzieci z gr. III, i V – DOMOFON nr 4
• Od 16.00 – dzieci z gr. IV – DOMOFON nr 4
• Od 16.00 – dzieci z gr. I – DOMOFON nr 2
• Odbierając dziecko rodzic ponownie odbija kartę „Punktualny przedszkolak” – rejestruje godzinę wyjścia
12. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie, do którego udaje się z wyznaczoną osobą.
13. Rodzice w trybie pilnym odbierają dziecko, u którego wystąpiły objawy chorobowe.
14. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną
Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów od nauczycieli pracowników placówki!

2020/09/01

Dodatkowa karta ATMS
Dodatkowa karta ATMS kosztuje 10 zł (za sztukę)
Kwotę należy wpłacić na konto poniżej, w tytule płatności wpisujemy: "imię i nazwisko dziecka - karta"
- nr rachunku: ING 24 1050 1285 1000 0022 8917 4613

2020/08/31

Nowy rok szkolny
Szanowni Państwo,
Rodzice uczniów i przedszkolaków ZSP1


Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w formie tradycyjnej. Od kilku tygodni trwają przygotowania, aby obie placówki: SP16 i PM2 w miarę możliwości przygotować do pracy pod rygorem spełnienia wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Staramy się bardzo, aby ograniczyć kontakty dzieci z różnych klas. Wprowadzono procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów i pracowników obowiązujące od 1 września 2020 roku. W pewnym zakresie będą one powodowały utrudnienia w kontakcie osobistym, ale wszystko to dla dobra ogólnego.

Szanowni Państwo, 1 września nie spotkamy się z Państwem na spotkaniu inaugurującym rok szkolny 2020/2021 (za wyjątkiem rodziców pierwszoklasistów ). Myślę, że Państwo rozumieją taką decyzję. Podyktowana została ona minimalizowaniem wiadomego ryzyka. Ale pamiętajcie Państwo, że jesteśmy do Waszej dyspozycji za pomocą telefonu, dziennika elektronicznego, poczty służbowej oraz indywidualnych, umówionych spotkań. Zachęcam do śledzenia stron internetowych szkoły i przedszkola. Tam zamieszczamy na bieżąco wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania placówek oraz wspomniane wyżej procedury bezpieczeństwa.

Nie ukrywam, że bardzo boimy się tak po prostu, po ludzku, nowego roku szkolnego. Ale z drugiej strony bardzo cieszymy się na spotkania z uczniami i tradycyjną formę nauczania, bo żadna inna forma w pełni jej nie zastąpi. Mamy nadzieję, że potrwa ona jak najdłużej.

Wszystkiego, co najlepsze!
Z poważaniem
Beata Bednarczyk – dyrektor ZSP1

2020/08/27

Zebrania grupowe
Serdecznie zapraszamy na zebrania grupowe, które odbędą się 31.08.2020r. Zebrania poprowadzą wychowawcy w salach poszczególnych grup według następującego harmonogramu;
- godz. 15.45-16.45 – grupa II „Słoneczka” - sala nr 10 – wych. Anna Skubisz
- godz. 16.00-17.00 – grupa I „Stokrotki” - sala nr 9 – wych. Agnieszka Jaworek
- godz. 16.00-17.00 – grupa III „Pszczółki” - sala 4 – wych. Katarzyna Godzieba
- godz. 16.45-17.45 – grupa IV „Misiaki” - sala 5 – wych. Edyta Mikocka
- godz. 17.00-18.00 – grupa V „Żabki” – sala 3 – wych. Dagmara Capała-Marek.

Przypominamy, że w placówkach oświatowych obowiązują wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, dlatego uczestnicy zebrań zobowiązani są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki zakrywającej nos i usta oraz w miarę możliwości zachowanie dystansu społecznego. Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zebrania, po wyznaczonych godzinach drzwi do przedszkola będą zamknięte. Prosimy o nie gromadzenie się przed budynkiem i sprawne opuszczanie budynku po zakończeniu zebrania.

Na zebraniu zostaną Państwu przekazane wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej organizacji nowego roku szkolnego dlatego apelujemy o obowiązkową obecność.

Zdajemy sobie sprawę, że informacja o zebraniu została przekazana Państwu stosunkowo późno za co z góry przepraszamy, ale prosimy o zorganizowanie opieki nad dzieckiem i obecność jednego rodzica. Zgodnie z reżimem sanitarnym dziecko nie może brać udziału w zebraniu dla rodziców!!!

2020/08/09

Dokumenty dotyczące żywienia dzieci w przedszkolu
Na stronie przedszkola "Dokumenty" znajdziecie Państwo dokumenty związane z żywieniem dzieci w przedszkolu. W pobranym folderze znajdziecie Państwo: deklarację, zaświadczenie o alergii, informacja o numerze konta oraz zobowiązania.
Wypełnione deklaracje prosimy wrzucać do skrzynek listowych znajdujących się przy głównym wejściu do szkoły do 21.08.2020r.

2020/06/24

UWAGA! UWAGA!
Drodzy Rodzice,
31 sierpnia wygasa termin polisy Waszych dzieci! Aby zachować ciągłość ubezpieczenia należy zawrzeć nową polisę przed dniem 1 września 2020.

W roku szkolnym 2020/2021 polisę zawieracie Państwo indywidualnie. Proponujemy zawarcie polisy online. Z OFERTĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ PONIŻEJ.

Dzień po zawarciu polisy jest dniem, kiedy rozpoczyna się ubezpieczenie.
Np. zawarliśmy umowę 1 września, polisa zacznie być ważna 2 września – w tym wypadku nie ma już ciągłości, ponieważ nastąpiła 2 dniowa przerwa.

Prosimy o odpowiedzialne podejście do tematu.
W razie pytań telefon kontaktowy: 603 705 442

Oferta indywidualnego ubezpieczenia dla dzieci przedszkolnych.