Ramowy rozkład dnia

Czas pracy przedszkola: 6.00 – 17.00

GRUPA I – 3 – LATKI „Sówki” – 7.30 – 15.30
GRUPA II – 3-4 – LATKI „Skrzaty” – 6.00 – 17.00
GRUPA III – 4 – LATKI „Poziomki” – 7.30 – 16.30
GRUPA IIV – 5-6 – LATKI „ Stokrotki ” – 8.00 – 16.00
GRUPA V –5-6 – LATKI „Kotki” – 7.00 – 15.00

6.00 – 7.00 – wszystkie dzieci przebywają w sali grupy II (DOMOFON 2)
7.00 – 8.00 – dzieci z grup III, IV i V przechodzą do sali grupy III (DOMOFON 5)
8.00 – 15.00 – wszystkie dzieci przebywają w swoich salach
grupa I – DOMOFON 1
grupa II – DOMOFON 2
grupa III – DOMOFON 5
grupa IV – DOMOFON 4
grupa V – DOMOFON 3
15.00 – dzieci z grupy I przechodzą do grupy II (DOMOFON 2)
15.00 – 16.00 – dzieci z grupy V przechodzą do grup III i IV (DOMOFON 3 lub 5)
16.00 – 17.00 – wszystkie dzieci przechodzą do sali grupy II (DOMOFON2)

I RANEK

6.00 – 8.00

– Schodzenie się dzieci w sali. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, opowiadanie historyjek obrazkowych. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa.

8.00 – 8.20

– Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, itp. Zabawy integracyjne, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Prace porządkowo – gospodarcze.

8.20 – 8.30

– Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.

8.30 – 8.50

– Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

8.50 - 9.00

– Czynności samoobsługowe i higieniczne.

II CZĘŚĆ DOPOŁUDNIOWA

9.00 – 11.20

– Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy z językiem obcym nowożytnym. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa.Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.20 – 11.30

– Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.

11.30 – 12.00

– Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

III CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA

12.00 – 12.10

– Czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.10 – 12.40

– Odpoczynek , relaks : głośne czytanie dzieciom, słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.

12.40 – 14.00

– Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat. Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Zajęcia dodatkowe. Czynności samoobsługowe.

14.00 – 14.15

– Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30

- Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.30 – 17.00

- Zabawy dydaktyczne, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne i ruchowe z określonym elementem ruchu, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.