Opłaty

Pobyt dziecka w przedszkolu:

- pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu

- Dzieci urodzone w latach 2016 i wcześniej są zwolnione z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

- Odpłatny - w czasie przekraczającym realizację 5 godzinnej podstawy programowej    wychowania przedszkolnego.

- 1,14 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

- Opłatę należy wnieść z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy na podstawie kwitu opłaty (w tyt. płatności imię i nazwisko dziecka).

- nr rachunku: Bank Millennium : 96 1160 2202 0000 0005 0804 3075

Wyżywienie:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach informuje, że w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków, z dniem 1 kwietnia 2023 r stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu wyniesie:

- Śniadanie---> po 3,50zł x ilość dni roboczych w danym miesiącu

- Obiad ---> po 4,00zł x ilość dni roboczych w danym miesiącu

- Podwieczorek ---> po 3,50zł x ilość dni roboczych w danym miesiącu

Dzienna stawka za wyżywienie wyniesie: 11,00 zł.

Opłaty z tytułu żywienia oraz pobytu dziecka w przedszkolu będą odliczane za każdy dzień nieobecności dziecka od opłaty należnej w następnym miesiącu.

Opłatę należy wnieść z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy na podstawie kwitu opłaty (w tyt. płatności imię i nazwisko dziecka).

- nr rachunku: Bank Millennium : 54 1160 2202 0000 0005 0804 3152

Dodatkowa karta ATMS:

Od 02.01.2023 r opłata za dodatkową kartę wynosi 12,00 zł

Kwotę należy wpłacić na konto poniżej, w tytule płatności wpisujemy: "imię i nazwisko dziecka"

- nr rachunku: Bank Millennium: 45 1160 2202 0000 0005 0804 2926